Menu
   
      Białka specyficzne
 
  Relacje inwestorskie
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

Nr kat Zestaw Wielkość opakowania Ilość testów Instr. MSDS
 
6-300 CORMAY CRP ULTRA 1 x 46,5 ml 1 x 48,5 ml 240     
6-301 CORMAY MYOGLOBIN 1 x 42 ml 1 x 14 ml  150    
6-302 CORMAY LIPOPROTEIN (a) 1 x 54,5 ml 1 x 9,5 ml  170    
6-303 CORMAY FERRITIN 1 x 40,5 ml 1 x 24 ml 190     
6-304 CORMAY TOTAL IgE 1 x 38,5 ml 1 x 24,5 ml 180     
6-305 CORMAY ALPHA-FETOPROTEIN 1 x 29 ml 1 x 13 ml  100    
6-307 CORMAY ALPHA 1-MICROGLOBULIN 1 x 50 ml 1 x 52 ml 260     
6-308 CORMAY RF 1 x 43,5 ml 1 x 14 ml 110     
6-309 CORMAY ASO 1 x 28,5 ml 1 x 46 ml  200    
4-591 CORMAY ALPHA 1-ANTITRYPSIN 1 x 48,5 ml 1 x 15,5 ml 150     
4-590 CORMAY ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml 150     
4-592 CORMAY ANTITHROMBIN III 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml 150     
4-588 CORMAY CERULOPLASMIN 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml 150     
4-585 CORMAY COMPLEMENT C3 1 x 67,5 ml 1 x 13 ml 200     
4-586 CORMAY COMPLEMENT C4 1 x 67,5 ml 1 x 13ml 200     
4-589 CORMAY FIBRINOGEN 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml  150    
4-587 CORMAY HAPTOGLOBIN 1 x 57 ml 1 x 12 ml  150    
4-580 CORMAY IgA 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml

150

   
4-581 CORMAY IgG 1 x 57 ml 1 x 12 ml 150     
4-582 CORMAY IgM 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml

150 

   
4-584 CORMAY APOLIPOPROTEIN B 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml

150

   
4-583 CORMAY TRANSFERRIN 1 x 81 ml 1 x 18 ml

200

   
2-312 CORMAY MICROALBUMIN mini II GENERACJA 2 x 25 ml 1 x 10 ml      
2-314 CORMAY MICROALBUMIN 30 II GENERACJA 4 x 25 ml 1 x 20 ml      
2-315 CORMAY MICROALBUMIN 60 II GENERACJA 4 x 50 ml 1 x 40 ml      


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.