Menu
   
      Płyny myjące
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

Nr kat. Zestaw Zastosowanie Instrukcja

3-104

PRESTIGE 24i ALKALINE WASHING SOLUTION

Biolis 24i Premium
Biolis 30i
       
3-105 PRESTIGE 24i ACID WASHING SOLUTION
Biolis 24i Premium
Biolis 30i
       
3-126 BIOLIS WASHING SOLUTION (statyw-36)
Biolis 24i Premium
Biolis 30i
       
3-127 BIOLIS WASHING SOLUTION (statyw-24)
Biolis 24i Premium
Biolis 30i
       
3-108 ACCENT-200 ALKALINE WASHING SOLUTION
ACCENT-200
ACCENT-200 II GEN
ACCENT-220S
BS-120 / BS-130
       
3-109 ACCENT-200 ACID WASHING SOLUTION
ACCENT-200
ACCENT-200 II GEN
ACCENT-220S
BS-120 / BS-130
       
3-112 ACCENT-300 ALKALINE WASHING SOLUTION ACCENT-300
       
3-113 ACCENT-300 ACID WASHING SOLUTION ACCENT-300
       
3-119 ACCENT WASHING SOLUTION
ACCENT S120
ACCENT MC240
ACCENT M320
ACCENT-200
ACCENT-200 II GEN
       
3-110 A-400 ALKALINE WASHING SOLUTION
BS-400
BS-480
       
3-111 A-400 ACID WASHING SOLUTION
BS-400
BS-480
       
7-897 A-800 ALKALINE WASHING SOLUTION
BS-800
BS-800M
       
7-896 A-800 ACID WASHING SOLUTION
BS-800
BS-800M
       
3-117 CONCENTRATED DETERGENT B (12 x 1L)
BS-400
BS-480
BS-800
BS-800M
ACCENT MC240
ACCENT M320
     
3-118 CONCENTRATED DETERGENT B (1 x 1L)
BS-400
BS-480
BS-800
BS-800M
ACCENT MC240
ACCENT M320
       
 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.