Menu
   
      Chorus
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

Choroby zakaźne (ELISA)
SARS-CoV-2 Neutralizing Ab
SARS-CoV-2 Antigen
SARS-CoV-2 IgG
SARS-CoV-2 IgM
SARS-CoV-2 IgA
SARS-CoV-2 SCREEN SERUM
CHORUS ADENOVIRUS IgG   
CHORUS ADENOVIRUS IgA
CHORUS HERPES SIMPLEX 1+2 IgG
CHORUS HERPES SIMPLEX 1+2 IgM
CHORUS HERPES SIMPLEX 1 IgG RECOMBINANT
CHORUS HERPES SIMPLEX 2 IgG RECOMBINANT
CHORUS HSV 1 SCREEN
CHORUS HSV 2 SCREEN
CHORUS RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IgA
CHORUS RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IgG
TORCH
CHORUS RUBELLA IgG
CHORUS RUBELLA IgM
CHORUS RUBELLA IgG AVIDITY
CHORUS TOXOPLASMA IgG
CHORUS TOXOPLASMA IgM
CHORUS TOXOPLASMA IgA
CHORUS TOXOPLASMA IgG AVIDITY
CHORUS CYTOMEGALOVIRUS IgG
CHORUS CYTOMEGALOVIRUS IgM
CHORUS CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY
Diagnostyka kiły
CHORUS TREPONEMA IgG
CHORUS TREPONEMA IgM  
CHORUS SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT
Diagnostyka mononukleozy - EBV
CHORUS EPSTEIN BARR EBNA IgG
CHORUS EPSTEIN BARR VCA IgM II
CHORUS EPSTEIN BARR VCA IgG
CHORUS EPSTEIN BARR EARLY ANTIGEN IgM
CHORUS EPSTEIN BARR EARLY ANTIGEN IgG
Pozostałe
CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA
CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG
CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM
CHORUS CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG
CHORUS CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgM
CHORUS CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA
CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-6 IgG
CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1 IgG
CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM
CHORUS LEGIONELLA URINARY ANTIGEN
CHORUS MEASLES IgG
CHORUS MEASLES IgM
CHORUS MUMPS IgG
CHORUS MUMPS IgM
CHORUS TOSCANA VIRUS IgG
CHORUS TOSCANA VIRUS IgM
CHORUS VARICELLA IgG
CHORUS VARICELLA IgM
CHORUS INFLUENZA A IgG
CHORUS INFLUENZA A IgA
CHORUS INFLUENZA B IgG
CHORUS INFLUENZA B IgA
CHORUS POLIOVIRUS IgG
CHORUS BORRELIA IgG

 

CHORUS BORRELIA IgM

CHORUS TETANUS IgG
CHORUS DIPHTHERIA IgG
CHORUS BORRELIA IgG CSF
CHORUS TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgG
CHORUS TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM
CHORUS CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG
CHORUS CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA
CHORUS CHIKUNGUNYA IgG  
CHORUS CHIKUNGUNYA IgM  
CHORUS PARVOVIRUS B19 IgG
CHORUS PARVOVIRUS B19 IgM
CHORUS TOXOCARA IgG
CHORUS CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH
CHORUS CLOSTRIDIUM DIFFICILE A/B TOXINS
CHORUS BORDETELLA PERTUSSIS IgG
CHORUS BORDETELLA PERTUSSIS IgA
CHORUS HELICOBACTER PYLORI IgA
CHORUS HELICOBACTER PYLORI IgG
CHORUS HELICOBACTER PYLORI Ag
Autoimmunologia (ELISA)
Reumatologia
CHORUS ANA-8
CHORUS ENA-6 S
CHORUS ANA-Screen
CHORUS Sm
CHORUS SS-A
CHORUS SS-B
CHORUS Scl-70
CHORUS Cenp-B
CHORUS Jo-1
CHORUS dsDNA-G
CHORUS dsDNA-M
CHORUS ANTI-CCP
CHORUS RF-G
CHORUS RF-M
CHORUS U1-70 RNP
CHORUS snRNP-C
Choroby zakrzepowe
CHORUS CARDIOLIPIN-G
CHORUS CARDIOLIPIN-M
CHORUS BETA 2-GLYCOPROTEIN-G
CHORUS BETA 2-GLYCOPROTEIN-M
Gastroenterologia
CHORUS GLIADIN-A
CHORUS DEAMIDATED GLIADIN-A
CHORUS GLIADIN-G
CHORUS DEAMIDATED GLIADIN-G
CHORUS tTg-A
CHORUS tTg-G
CALPROTECTIN
COPROCOLLECT
Hepatologia
CHORUS ASCA-A
CHORUS ASCA-G
CHORUS LKM-1
CHORUS AMA-M2
CHORUS LC-1  
Zapalenie naczyń
CHORUS PR3
CHORUS MPO
CHORUS GBM
CHORUS INTRINSIC FACTOR
Tarczyca
CHORUS a-TG
CHORUS a-TPO
CHORUS TG
CHORUS TSH
CHORUS FT3
CHORUS FT4
CHORUS TRAb
Diabetologia
CHORUS INSULIN
Hormony płciowe
CHORUS FSH
CHORUS LH
CHORUS PRL
Pozostałe
IgE-całkowite
25OH VITAMIN D TOTAL
Odczyn wiązania dopełniacza
Pneumotropowe wirusy
CHORUS ADENOVIRUS
CHORUS INFLUENZA A
CHORUS INFLUENZA B
CHORUS REOVIRUS
CHORUS RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS
Neurotropowe wirusy
CHORUS POLIOVIRUS MIX
CHORUS CHLAMYDIA
CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA
CHORUS BORDETELLA PERTUSSIS
CHORUS CAMPYLOBACTER JEJUNI
CHORUS ECHOVIRUS P MIX
CHORUS ECHO VIRUS N MIX
CHORUS PARAINFLUENZA MIX
CHORUS Q-FEVER
Bakteriologia
CHORUS BORRELIA
CHORUS SHIGELLA FLEXNERI
CHORUS YERSINIA ENTEROCOLITICA
CHORUS BRUCELLA
CHORUS LEPTOSPIRA MIX
CHORUS LISTERIA MONOCYTOGENES
Pozostałe
CHORUS COXSACKIE A MIX
CHORUS COXSACKIE B MIX
CHORUS ECHINOCOCCUS
CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.