Menu
   
      Maglumi
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

TARCZYCA
TSH
T3
T4
FT3
FT4
TG
TGA
TMA  
TRAb
Rev T3  
anty- TPO
PŁCIOWE
FSH
LH
HCG/ β- HCG
PRL
Estradiol
Wolny estriol
PRG
Testosteron
Wolny testosteron
DHEA-S
AMH
SHGB
Androstendion
17-OH progesteron
METABOLIZM CUKRÓW
C-peptyd
Insulina
IAA
GAD65
ICA
IGF-1
Anty-IA2
METABOLIZM KOSTNY
Intact PTH
Kalcytonina
Osteokalcyna
25-OH witamina D
NOWOTWOROWE
Ferrytyna
AFP
CEA
Calkowity PSA
f-PSA
PAP
TPA
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 50
CYFRA 21-1
CA 242
CA 72-4
NSE
S-100
SCCA
HE4
HER-2
PG I
PG II
H. pylori IgG
H. pylori IgM
H. pylori IgA
Gastrin-17
ZAPALNE
PCT
IL-6
hsCRP
KARDIOLOGICZNE
CK-MB
Troponina I
Mioglobina
NT-proBNP
A I
A II
Aldosteron
D-dimer
bezpośrednia renina
hs-cTnl
Lp-PLA2
FUNKCJE NEREK
β2-MG
Albumina
WŁÓKNIENIE WĄTROBY
HA
PIIIP N-P
C IV
Laminina
Choliglicyna
IMMUNOGLOBULINY
IgE  
IgM  
IgA (surowica)  
IgA (mocz)  
IgG (surowica)  
IgG (mocz)  
MONITOROWANIE LEKÓW
CSA  
Digoksyna
FK 506  
TORCH
Toxo IgG
Toxo IgM
Różyczka IgG
Różyczka IgM
CMV IgG
CMV IgM
HSV-1/2 IgG
HSV-2 IgG
HSV-1/2 IgM
ANEMIA
FA
Witamina B12
AUTOIMMUNOLOGIA
anti-dsDNA IgG  
ANA Screen
ENA Screen
anti-Scl-70 IgG
anti-CCP IgG
anti-Centromeres IgG
anti-M2-3E IgG  
anti-histones IgG  
anti-Rib-P IgG  
anti-nRNP/Sm IgG  
anti-Sm IgG  
anti-SS-A IgG  
anti-SS-B IgG  
anti-Jo-1 IgG
EBV
EBV EA IgG
EBV EA IgA
EBV VCA IgG
EBV VCA IgM
EBV VCA IgA
EBV NA IgG
EBV NA IgA
ZAKAŹNE
anti-HAV  
anti-HCV
HAV IgM  
Syphilis  
Chagas  
INNE
GH
kortyzol
ACTH
IGFBP-3  

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.