Menu
   
      Prestige 24i/Biolis 24i Premium
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No Name Quantity Tests Insert
 Prestige 24i (24 tray)
4-238 PRESTIGE 24i ALBUMIN                  4 x 60 ml - 880 (Biolis 24i Premium-740)
4-236 PRESTIGE 24i TOTAL PROTEIN 
II GENERATION
6 x 60 ml - 1320
4-242 PRESTIGE 24i URINE PROTEINS II GENERATION 2 x 44,5 ml - 440
4-245 PRESTIGE 24i BIL TOTAL 
II GENERATION
8 x 41,5 ml 8 x 12,5 ml 1070
4-248 PRESTIGE 24i BIL DIRECT
III GENERATION
6 x 37 ml 6 x 11 ml 710 (Prestige 24i, Biolis 24i Premium)
4-204 PRESTIGE 24i CHOL 6 x 60 ml - 1320
4-179 PRESTIGE 24i HDL DIRECT
II GENERATION
4 x 40 ml 4 x 15 ml 630 / 770
4-180 PRESTIGE 24i LDL DIRECT
II GENERACJA
4 x 37,5 ml 4 x 14,5 ml 670 / 630
4-201 PRESTIGE 24i GLUCOSE 6 x 60 ml - 1320
4-231 PRESTIGE 24i GLUCOSE HEX 6 x 39,3 ml 6 x 10,3 ml 1170(Prestige 24i)
1100(Biolis 24i Premium)
4-233 PRESTIGE 24i CREATININE 6 x 40 ml 6 x 12,5 ml 1070
4-237 PRESTIGE 24i CREA ENZYMATIC 6 x 36,5 ml 6 x 14 ml 1070
4-208 PRESTIGE 24i LQ UA 6 x 40 ml 6 x 12,5 ml 1070
4-209 PRESTIGE 24i LQ UA PLUS 6 x 40 ml 6 x 12,5 ml 1070(Biolis 24i Premium-1320)
4-206 PRESTIGE 24i UREA 6 x 40 ml 6 x 12,5 ml 1070
4-406 PRESTIGE 24i UREA II GENERATION 6 x 40 ml 6 x 12,5 ml 1070
4-253 PRESTIGE 24i TG 6 x 40 ml 6 x 12,5 ml 1070
4-226 PRESTIGE 24i TG mono 6 x 58 ml - 1070
4-386 PRESTIGE 24i LACTATE 2 x 19,5 ml - 110
4-378 PRESTIGE 24i ETHANOL 2 x 30 ml - 260
4-345 PRESTIGE 24i BILE ACIDS 2 x 16,5 ml 2 x 6,5 ml 100
4-216 PRESTIGE 24i ALAT 6 x 40 ml 6 x 12,5 ml 1070
4-216 PRESTIGE 24i ALAT II GENERATION 6 x 40 ml 6 x 12,5 ml 1070
4-214 PRESTIGE 24i ASAT 6 x 40 ml 6 x 12,5 ml 1070
4-214 PRESTIGE 24i ASAT II GENERATION 6 x 40 ml 6 x 12,5 ml 1070
4-255 PRESTIGE 24i AMYLASE 4 x 60 ml - 880
4-176 PRESTIGE 24i LQ AMYLASE EPS 2 x 24 ml 2 x 8 ml 200
4-185 PRESTIGE 24i LIPASE 4 x 38 ml 4 x 20 ml 670
4-239 PRESTIGE 24i LDH 4 x 40 ml 4 x 12,5 ml 710
4-241 PRESTIGE 24i HBDH 4 x 40 ml 4 x 12,5 ml 710
4-212 PRESTIGE 24i ALP
II GENERATION
4 x 40 ml 4 x 12,5 ml 710
4-249 PRESTIGE 24i ACP 6 x 20 ml - 400
4-224 PRESTIGE 24i GGT 4 x 40 ml 4 x 12,5 ml 710
4-220 PRESTIGE 24i CK 2 x 40 ml 2 x 10,5 ml 350
4-227 PRESTIGE 24i CK-MB 2 x 40 ml 2 x 10,5 ml 350
4-256 PRESTIGE 24i CHOLINESTERASE
III GENERATION
2 x 40 ml 2 x 12,5 ml 350 (Prestige 24i, Biolis 24i Premium
4-243 PRESTIGE 24i PHOSPHORUS II GENERATION 4 x 60 ml - 740
4-243 PRESTIGE 24i PHOSPHORUS III GENERATION 4 x 60 ml - 740
4-229 PRESTIGE 24i LQ MG 
II GENERATION
4 x 60 ml - 880
4-251 PRESTIGE 24i CALCIUM 4 x 40 ml 8 x 12,5 ml 710
4-247 PRESTIGE 24i CALCIUM ARSENAZO 4 x 52 ml - 630
4-258 PRESTIGE 24i FERRUM 
II GENERATION
8 x 37,5 ml 8 x 10 ml 1070
4-223 PRESTIGE 24i dTIBC 1 x 22 ml 1 x 7,5 ml 90
4-186 PRESTIGE 24i UIBC
II GENERATION
 1 x 40 ml 1 x 12 ml  170
4-271 PRESTIGE 24i IgA 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140  
4-272 PRESTIGE 24i IgG 1 x 40 ml 1 x 16,5 ml 140
4-273 PRESTIGE 24i IgM 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140
4-274 PRESTIGE 24i TRANSFERRIN 1 x 42 ml 1 x 7,5 ml 140
4-275 PRESTIGE 24i 
APOLIPOPROTEIN B
1 x 40 ml 1 x 10 ml 140
4-309 PRESTIGE 24i COMPLEMENT C3 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140
4-310 PRESTIGE 24i COMPLEMENT C4 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140
4-311 PRESTIGE 24i HAPTOGLOBIN 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140
4-312 PRESTIGE 24i CERULOPLASMIN 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140  
4-313 PRESTIGE 24i FIBRINOGEN 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140
4-314 PRESTIGE 24i ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140 
4-315 PRESTIGE 24i ALPHA 1-ANTITRIPSIN 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140
4-316 PRESTIGE 24i ANTITHROMBIN III 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140
4-261 PRESTIGE 24i CRP ULTRA 2 x 20 ml 2 x 20 ml 210
4-262 PRESTIGE 24i MYOGLOBIN 1 x 20,5 ml 1 x 8,5 ml 110
4-263 PRESTIGE 24i LIPOPROTEIN (a) 1 x 38 ml 1 x 20 ml 200
4-264 PRESTIGE 24i FERRITIN 1 x 40 ml 1 x 19 ml 190
4-265 PRESTIGE 24i TOTAL IgE 1 x 38 ml 1 x 20 ml 160
4-266 PRESTIGE 24i ALPHA-FETOPROTEIN 1 x 38 ml 1 x 20 ml 100  
4-268 PRESTIGE 24i ALPHA 1-MICROGLOBULIN 2 x 13 ml 1 x 20 ml 90
4-269 PRESTIGE 24i RF 2 x 40 ml 2 x 15 ml 300
4-270 PRESTIGE 24i ASO 2 x 14 ml 2 x 20 ml 200
4-300 PRESTIGE 24i HbA1c DIRECT 1 x 30 ml 1 x 10,9 ml 120
4-246 PRESTIGE 24i D-DIMER 1 x 40 ml 1 x 15 ml 220
4-200 PRESTIGE 24i CYSTATIN C 1 x 29 ml 1 x 7 ml 120
4-244 PRESTIGE 24i MICROALBUMIN II GENERATION 2 x 15,1 ml 2 x 4,5 ml 120
4-215 BIOLIS 24i PREMIUM AMPHETAMINE ** 1 x 20 ml 1 x 9 ml 100
4-211 BIOLIS 24i PREMIUM BENZODIAZEPINES ** 1 x 20 ml 1 x 9 ml 100
4-210 BIOLIS 24i PREMIUM METHADONE** 1 x 20 ml 1 x 9 ml 100
4-203 BIOLIS 24i PREMIUM OPIATES** 1 x 20 ml 1 x 9 ml 100
4-213 BIOLIS 24i PREMIUM THC** 1 x 20 ml 1 x 9 ml 100
4-202 BIOLIS 24i PREMIUM VALPROIC ACID** 1 x 24 ml 1 x 9 ml 100
 

 

Cat. No Name Quantity Tests Insert
 Prestige 24i (36 tray)
4-438 PRESTIGE 24i ALBUMIN                  6 x 25 ml - 450 (Biolis 24i Premium-450)
4-436 PRESTIGE 24i TOTAL PROTEIN 
II GENERATION
10 x 25 ml - 900
4-442 PRESTIGE 24i URINE  PROTEINS II GENERATION 3 x 23,2 ml - 340
4-445

PRESTIGE 24i BIL TOTAL II GENERATION

11 x 23 ml 11 x 7 ml 810
4-448 PRESTIGE 24i BIL DIRECT
III GENERATION
6 x 21 ml 6 x 6,5 ml 400 (Prestige 24i, Biolis 24i Premium)
4-404 PRESTIGE 24i CHOL 10 x 25 ml - 900
4-479 PRESTIGE 24i HDL DIRECT
II GENERATION
6 x 23 ml 6 x 9 ml 540 / 670
4-490 PRESTIGE 24i LDL DIRECT
II GENERACJA
6 x 21,5 ml 6 x 8,5 ml 580 / 540
4-401 PRESTIGE 24i GLUCOSE 10 x 25 ml - 900
4-423 PRESTIGE 24i GLUCOSE HEX 8 x 25,2 ml 8 x 6,7 ml 1000(Prestige 24i)
900(Biolis 24i Premium)
4-433 PRESTIGE 24i CREATININE 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810
4-437 PRESTIGE 24i CREA ENZYMATIC 8 x 21 ml 8 x 8 ml 800
4-408 PRESTIGE 24i LQ UA 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810
4-409 PRESTIGE 24i LQ UA PLUS 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810 ( Biolis 24i Premium-1000)
4-406 PRESTIGE 24i UREA 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810
4-406 PRESTIGE 24i UREA II GENERATION 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810
4-453 PRESTIGE 24i TG 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810
4-426 PRESTIGE 24i TG mono 8 x 33 ml - 810
4-466 PRESTIGE 24i LACTATE 2 x 17,5 ml 4 vials 100
4-478 PRESTIGE 24i ETHANOL 2 x 40 ml - 270
4-495 PRESTIGE 24i BILE ACIDS 2 x 15,5 ml 2 x 6 ml 100
4-416 PRESTIGE 24i ALAT 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810
4-416 PRESTIGE 24i ALAT II GENERATION 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810
4-414 PRESTIGE 24i ASAT 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810
4-414 PRESTIGE 24i ASAT II GENERATION 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810
4-455 PRESTIGE 24i AMYLASE 10 x 25 ml - 900
4-476 PRESTIGE 24i LQ AMYLASE EPS 2 x 23 ml 2 x 7,5 ml 200
4-329 PRESTIGE 24i LIPASE 4 x 23 ml 4 x 12,5 ml 400
4-439 PRESTIGE 24i LDH 4 x 23 ml 4 x 7,5 ml 400
4-441 PRESTIGE 24i HBDH 4 x 23 ml 4 x 7,5 ml 400
4-412 PRESTIGE 24i ALP II GENERATION 8 x 23 ml 8 x 7,5 810
4-449 PRESTIGE 24i ACP 6 x 20 ml - 420
4-424 PRESTIGE 24i GGT 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810
4-420 PRESTIGE 24i CK 2 x 22,5 ml 2 x 6 ml 200
4-427 PRESTIGE 24i CK-MB 2 x 22,5 ml 2 x 6 ml 200
4-456
PRESTIGE 24i CHOLINESTERASE
II GENERATION
2 x 23 ml 2 x 7,5 ml 200 (Prestige 24i, Biolis 24i Premium)
4-456 PRESTIGE 24i CHOLINESTERASE
III GENERATION
2 x 23 ml 2 x 7,5 ml 200 (Prestige 24i, Biolis 24i Premium)
4-443 PRESTIGE 24i PHOSPHORUS II GENERATION 10 x 25 ml - 1000
4-443 PRESTIGE 24i PHOSPHORUS III GENERATION 10 x 25 ml - 1000
4-429 PRESTIGE 24i LQ MG 
II GENERATION
10 x 25 ml - 900
4-451 PRESTIGE 24i CALCIUM 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810
4-447 PRESTIGE 24i CALCIUM ARSENAZO 6 x 22 ml - 370
4-458 PRESTIGE 24i FERRUM 
II GENERATION
10 x 23 ml 10 x 6 ml 820
4-494 PRESTIGE 24i UIBC II GENERATION 1 x 23 ml 1 x 7.5 ml 100
4-330 PRESTIGE 24i IgA 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160  
4-331 PRESTIGE 24i IgG 2 x 23 ml 2 x 9,5 ml 160
4-332 PRESTIGE 24i IgM 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160
4-333 PRESTIGE 24i TRANSFERRIN 2 x 24 ml 2 x 7,5 ml 160
4-334 PRESTIGE 24i 
APOLIPOPROTEIN B
2 x 23 ml 2 x 6 ml 160
4-335 PRESTIGE 24i COMPLEMENT C3 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160
4-336 PRESTIGE 24i COMPLEMENT C4 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160
4-337 PRESTIGE 24i HAPTOGLOBIN 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160
4-338 PRESTIGE 24i CERULOPLASMIN 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160  
4-339 PRESTIGE 24i FIBRINOGEN 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160
4-340 PRESTIGE 24i ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160
4-341 PRESTIGE 24i ALPHA 1-ANTITRIPSIN 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160
4-342 PRESTIGE 24i ANTITHROMBIN III 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160
4-480 PRESTIGE 24i CRP ULTRA 3 x 13 ml 3 x 13 ml 210
4-481 PRESTIGE 24i MYOGLOBIN 2 x 13,5 ml 2 x 5,5 ml 150
4-482 PRESTIGE 24i LIPOPROTEIN (a) 2 x 23 ml 2 x 12,5 ml 250
4-483 PRESTIGE 24i FERRITIN 2 x 23 ml 2 x 11,5 ml 220
4-484 PRESTIGE 24i TOTAL IgE 2 x 23 ml 2 x 12,5 ml 200
4-485 PRESTIGE 24i ALPHA-FETOPROTEIN 2 x 23 ml 2 x 12,5 ml 130  
4-487 PRESTIGE 24i ALPHA 1-MICROGLOBULIN 2 x 13 ml 2 x 13 ml 120
4-488 PRESTIGE 24i RF 3 x 23 ml 3 x 9 ml 250
4-489 PRESTIGE 24i ASO 3 x 10 ml 3 x 13 ml 200
4-301 PRESTIGE 24i HbA1c DIRECT 2 x 18 ml 2 x 6,6 ml 150
4-446 PRESTIGE 24i D-DIMER 1 x 23 ml 1 x 9 ml 130
4-400 PRESTIGE 24i CYSTATIN C 2 x 18 ml 2 x 4,4 ml 150
4-444 PRESTIGE 24i MICROALBUMIN 2 x 17,3 ml 2 x 4,8 ml 150
4-410 BIOLIS 24i PREMIUM AMPHETAMINE ** 1 x 19 ml 1 x 8 ml 100
4-407 BIOLIS 24i PREMIUM BENZODIAZEPINES ** 1 x 19 ml 1 x 8 ml 100
4-405 BIOLIS 24i PREMIUM METHADONE** 1 x 19 ml 1 x 8 ml 100
4-402 BIOLIS 24i PREMIUM OPIATES** 1 x 19 ml 1 x 8 ml 100
4-403 BIOLIS 24i PREMIUM THC** 1 x 19 ml 1 x 8 ml 100
4-385 BIOLIS 24i PREMIUM VALPROIC ACID** 1 x 23 ml 1 x 8 ml 100

 ** only for Biolis 24i Premium  


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.