Menu
   
      Prestige 24i/Biolis 24i Premium
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No Name Insert
 Prestige 24i (24 tray)
4-238 PRESTIGE 24i ALBUMIN                 
4-236 PRESTIGE 24i TOTAL PROTEIN 
II GENERATION
4-242 PRESTIGE 24i URINE PROTEINS II GENERATION
4-245 PRESTIGE 24i BIL TOTAL 
II GENERATION
4-248 PRESTIGE 24i BIL DIRECT
III GENERATION
B99-R0005 PRESTIGE 24i BIL DIRECT VANADATE
4-204 PRESTIGE 24i CHOL
4-179 PRESTIGE 24i HDL DIRECT
II GENERATION
4-180 PRESTIGE 24i LDL DIRECT
II GENERACJA
4-201 PRESTIGE 24i GLUCOSE
4-231 PRESTIGE 24i GLUCOSE HEX
4-233 PRESTIGE 24i CREATININE
4-237 PRESTIGE 24i CREA ENZYMATIC
4-208 PRESTIGE 24i LQ UA
4 - 208 PRESTIGE 24i LQ UA II GENERATION
4-209 PRESTIGE 24i LQ UA PLUS
4-206 PRESTIGE 24i UREA
4-406 PRESTIGE 24i UREA II GENERATION
4-253 PRESTIGE 24i TG
4-226 PRESTIGE 24i TG mono
4-386 PRESTIGE 24i LACTATE
4-378 PRESTIGE 24i ETHANOL
4-345 PRESTIGE 24i BILE ACIDS
4-216 PRESTIGE 24i ALAT
4-216 PRESTIGE 24i ALAT II GENERATION
4-214 PRESTIGE 24i ASAT
4-214 PRESTIGE 24i ASAT II GENERATION
4-255 PRESTIGE 24i AMYLASE
4-176 PRESTIGE 24i LQ AMYLASE EPS
4-185 PRESTIGE 24i LIPASE (triton free)
4-239 PRESTIGE 24i LDH
4-241 PRESTIGE 24i HBDH
4-212 PRESTIGE 24i ALP
II GENERATION
4-249 PRESTIGE 24i ACP
4-224 PRESTIGE 24i GGT
4-220 PRESTIGE 24i CK
4-227 PRESTIGE 24i CK-MB
4-256 PRESTIGE 24i CHOLINESTERASE
III GENERATION
4-243 PRESTIGE 24i PHOSPHORUS II GENERATION
4-243 PRESTIGE 24i PHOSPHORUS III GENERATION
4-229 PRESTIGE 24i LQ MG 
II GENERATION
4-251 PRESTIGE 24i CALCIUM
4-247 PRESTIGE 24i CALCIUM ARSENAZO
4-247 PRESTIGE 24i CALCIUM ARSENAZO II GENERATION
4-258 PRESTIGE 24i FERRUM 
II GENERATION
4-223 PRESTIGE 24i dTIBC
4-186 PRESTIGE 24i UIBC
II GENERATION
4-271 PRESTIGE 24i IgA  
4-272 PRESTIGE 24i IgG
4-273 PRESTIGE 24i IgM
4-274 PRESTIGE 24i TRANSFERRIN
4-275 PRESTIGE 24i 
APOLIPOPROTEIN B
4-309 PRESTIGE 24i COMPLEMENT C3
4-310 PRESTIGE 24i COMPLEMENT C4
4-311 PRESTIGE 24i HAPTOGLOBIN
4-312 PRESTIGE 24i CERULOPLASMIN  
4-313 PRESTIGE 24i FIBRINOGEN
4-314 PRESTIGE 24i ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID
4-315 PRESTIGE 24i ALPHA 1-ANTITRIPSIN
4-261 PRESTIGE 24i CRP ULTRA
4-262 PRESTIGE 24i MYOGLOBIN
4-263 PRESTIGE 24i LIPOPROTEIN (a)
4-264 PRESTIGE 24i FERRITIN
4-265 PRESTIGE 24i TOTAL IgE
4-269 PRESTIGE 24i RF
4-270 PRESTIGE 24i ASO
4-300 PRESTIGE 24i HbA1c DIRECT
4-246 PRESTIGE 24i D-DIMER  
4-200 PRESTIGE 24i CYSTATIN C
4-244 PRESTIGE 24i MICROALBUMIN II GENERATION
4-215 BIOLIS 24i PREMIUM AMPHETAMINE **
4-211 BIOLIS 24i PREMIUM BENZODIAZEPINES **
4-210 BIOLIS 24i PREMIUM METHADONE**
4-203 BIOLIS 24i PREMIUM OPIATES**
4-213 BIOLIS 24i PREMIUM THC**
4-202 BIOLIS 24i PREMIUM VALPROIC ACID**
 

 

Cat. No Name Insert
 Prestige 24i (36 tray)
4-438 PRESTIGE 24i ALBUMIN                 
4-436 PRESTIGE 24i TOTAL PROTEIN 
II GENERATION
4-442 PRESTIGE 24i URINE  PROTEINS II GENERATION
4-445

PRESTIGE 24i BIL TOTAL II GENERATION

4-448 PRESTIGE 24i BIL DIRECT
III GENERATION
4-404 PRESTIGE 24i CHOL
4-479 PRESTIGE 24i HDL DIRECT
II GENERATION
4-490 PRESTIGE 24i LDL DIRECT
II GENERACJA
4-401 PRESTIGE 24i GLUCOSE
4-423 PRESTIGE 24i GLUCOSE HEX
4-433 PRESTIGE 24i CREATININE
4-437 PRESTIGE 24i CREA ENZYMATIC
4-408 PRESTIGE 24i LQ UA
4-408 PRESTIGE 24i LQ UA II GENERATION
4-409 PRESTIGE 24i LQ UA PLUS
4-406 PRESTIGE 24i UREA
4-406 PRESTIGE 24i UREA II GENERATION
4-453 PRESTIGE 24i TG
4-426 PRESTIGE 24i TG mono
4-466 PRESTIGE 24i LACTATE
4-478 PRESTIGE 24i ETHANOL
4-495 PRESTIGE 24i BILE ACIDS
4-416 PRESTIGE 24i ALAT
4-416 PRESTIGE 24i ALAT II GENERATION
4-414 PRESTIGE 24i ASAT
4-414 PRESTIGE 24i ASAT II GENERATION
4-455 PRESTIGE 24i AMYLASE
4-476 PRESTIGE 24i LQ AMYLASE EPS
4-329 PRESTIGE 24i LIPASE
4-439 PRESTIGE 24i LDH
4-441 PRESTIGE 24i HBDH
4-412 PRESTIGE 24i ALP II GENERATION
4-449 PRESTIGE 24i ACP
4-424 PRESTIGE 24i GGT
4-420 PRESTIGE 24i CK
4-427 PRESTIGE 24i CK-MB
4-456 PRESTIGE 24i CHOLINESTERASE
III GENERATION
4-443 PRESTIGE 24i PHOSPHORUS II GENERATION
4-443 PRESTIGE 24i PHOSPHORUS III GENERATION
4-429 PRESTIGE 24i LQ MG 
II GENERATION
4-451 PRESTIGE 24i CALCIUM
4-447 PRESTIGE 24i CALCIUM ARSENAZO
4-447 PRESTIGE 24i CALCIUM ARSENAZO II GENERATION
4-458 PRESTIGE 24i FERRUM 
II GENERATION
4-494 PRESTIGE 24i UIBC II GENERATION
4-330 PRESTIGE 24i IgA  
4-331 PRESTIGE 24i IgG
4-332 PRESTIGE 24i IgM
4-333 PRESTIGE 24i TRANSFERRIN
4-334 PRESTIGE 24i 
APOLIPOPROTEIN B
4-335 PRESTIGE 24i COMPLEMENT C3
4-336 PRESTIGE 24i COMPLEMENT C4
4-337 PRESTIGE 24i HAPTOGLOBIN
4-338 PRESTIGE 24i CERULOPLASMIN  
4-339 PRESTIGE 24i FIBRINOGEN
4-340 PRESTIGE 24i ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID
4-341 PRESTIGE 24i ALPHA 1-ANTITRIPSIN
4-480 PRESTIGE 24i CRP ULTRA
4-481 PRESTIGE 24i MYOGLOBIN
4-482 PRESTIGE 24i LIPOPROTEIN (a)
4-483 PRESTIGE 24i FERRITIN
4-484 PRESTIGE 24i TOTAL IgE
4-488 PRESTIGE 24i RF
4-489 PRESTIGE 24i ASO
4-301 PRESTIGE 24i HbA1c DIRECT
4-446 PRESTIGE 24i D-DIMER  
4-400 PRESTIGE 24i CYSTATIN C
4-444 PRESTIGE 24i MICROALBUMIN
4-410 BIOLIS 24i PREMIUM AMPHETAMINE **
4-407 BIOLIS 24i PREMIUM BENZODIAZEPINES **
4-405 BIOLIS 24i PREMIUM METHADONE**
4-402 BIOLIS 24i PREMIUM OPIATES**
4-403 BIOLIS 24i PREMIUM THC**
4-385 BIOLIS 24i PREMIUM VALPROIC ACID**

 ** only for Biolis 24i Premium  


 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.