Menu
   
      Hitachi
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No Name Quantity

Tests

Insert
    
4-538 HC - ALBUMIN  6 x 100 ml  -    1660
4-536 HC - TOTAL PROTEIN II GENERATION 6 x 96,5 ml - 1600
4-545 HC - BIL TOTAL II GENERATION 8 x 80 ml 8 x 20,5 ml 1860
4-548 HC - BIL DIRECT III GENERATION 6 x 70 ml 6 x 18 ml 1200
4-504 HC - CHOL 6 x 96,5 ml - 1600
4-579 HC - HDL DIRECT II GENERATION 2 x 37 ml 2 x  12 ml 300
4-569 HC - LDL DIRECT II GENERATION 2 x 37 ml 2 x 12 ml 300
4-500 HC - CYSTATIN C 1 x 47,7 ml 1 x 8,7 ml 160
4-501 HC - GLUCOSE 6 x 96,5 ml - 1600
4-523 HC - GLUCOSE HEX 6 x 81,5 ml 6 x 16,9 ml 1600
4-533 HC - CREATININE 6 x 76 ml 6 x 19,5 ml 1860
4-537 HC - CREA ENZYMATIC 3 x 48 ml 3 x 15,8 ml  620
4-508 HC - UA 6 x 78,5 ml 6 x 20 ml 1600
4-506 HC - UREA 6 x 74 ml 6 x 19 ml 1200
4-553 HC - TG 6 x 74 ml 6 x 19 ml 1500
4-573 HC - TG mono 6 x 91 ml - 1500
4-566 HC - LACTATE 1 x 57 ml - 150 
4-578 HC - ETHANOL 2 x 49 ml - -
 4-597 HC - BILE ACIDS  1 x 36,62 ml 1 x 11,76ml  100 
4-516 HC - ALAT 6 x 76 ml 6 x 19,5 ml 1860
4-516 HC - ALAT II GENERATION 6 x 76 ml 6 x 19,5 ml    -
4-514 HC - ASAT 6 x 76 ml 6 x 19,5 ml 1860
4-514 HC - ASAT II GENERATION 6 x 76 ml 6 x 19,5 ml    -
4-555 HC - AMYLASE 6 x 98 ml  - 1950
4-576 HC - AMYLASE EPS 2 x 48,5 ml 2 x 12,2 ml 370
4-556 HC - LIPASE 4 x 88 ml 4 x 49 ml 1450
4-539 HC - LDH 6 x 76 ml 6 x 19,5 ml 1860
4-541 HC HBDH 6 x 79 ml 6 x 20 ml 1920
4-512 HC - ALP II GENERATION 6 x 76,5 ml 6 x 19,5 ml 1870
4-549 HC - ACP 6 x 20 ml - 400
4-524 HC - GGT 6 x 76 ml 6 x 19,5 ml 1860
4-520 HC - CK 6 x 87,5 ml 6 x 18,5 ml 1730
4-527 HC - CK-MB 6 x 87,5 ml 6 x 18,5 ml 1730
4-596 HC - CHOLINESTERASE III GENERATION 1 x 46,5 ml 1 x 12 ml 188
4-543 HC - PHOSPHORUS II GENERATION 6 x 96,5 ml - 1600
4-534 HC - PHOSPHORUS III GENERATION 6 x 96,5 ml - -
4-529 HC - MG II GENERATION 6 x 97 ml - 1600
4-547 HC - CALCIUM ARSENAZO 2 x 97,5 ml - 540
4-558 HC - FERRUM II GENERACJA 6 x 88 ml 6 x 18,5 ml 1735
4-502 HC - UIBC II GENERACJA  1 x 74 ml  1 x 19,5 ml 260
4-565 HC - dTIBC 1 x 36 ml 1 x 9 ml 100
4-546 HC - D-DIMER 1 x 58 ml 1 x 19 ml 170
4-544 HC - MICROALBUMIN II GENERATION 2 x 48,6 ml 2 x 10 ml 300

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.