Menu
   
      Hitachi
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No Name Insert
    
4-538 HC - ALBUMIN 
4-536 HC - TOTAL PROTEIN II GENERATION
4-545 HC - BIL TOTAL II GENERATION
4-548 HC - BIL DIRECT III GENERATION
4-504 HC - CHOL
4-579 HC - HDL DIRECT II GENERATION
4-569 HC - LDL DIRECT II GENERATION
4-500 HC - CYSTATIN C
4-501 HC - GLUCOSE
4-523 HC - GLUCOSE HEX
4-533 HC - CREATININE
4-537 HC - CREA ENZYMATIC
4-508 HC - UA
4-508 HC - UA II GENERATION
4-506 HC - UREA
4-506 HC - UREA II GENERATION
4-553 HC - TG
4-573 HC - TG mono
4-566 HC - LACTATE
4-578 HC - ETHANOL
 4-597 HC - BILE ACIDS
4-516 HC - ALAT
4-516 HC - ALAT II GENERATION
4-514 HC - ASAT
4-514 HC - ASAT II GENERATION
4-555 HC - AMYLASE
4-576 HC - AMYLASE EPS
4-556 HC - LIPASE
4-539 HC - LDH
4-541 HC HBDH
4-512 HC - ALP II GENERATION
4-549 HC - ACP
4-524 HC - GGT
4-520 HC - CK
4-527 HC - CK-MB
4-596 HC - CHOLINESTERASE III GENERATION
4-543 HC - PHOSPHORUS II GENERATION
4-534 HC - PHOSPHORUS III GENERATION
4-529 HC - MG II GENERATION
4-547 HC - CALCIUM ARSENAZO
4-547 HC - CALCIUM ARSENAZO II GENERATION
4-558 HC - FERRUM II GENERACJA
4-502 HC - UIBC II GENERACJA
4-565 HC - dTIBC
4-546 HC - D-DIMER  
4-544 HC - MICROALBUMIN II GENERATION

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.