Menu
   
      Biochemia
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

 • Analizatory w pełni automatyczne  
 • Gotowe do użycia odczynniki, materiały kontrolne i kalibracyjne produkowane w Polsce
 • Niski koszt pojedynczego testu dzięki użyciu do analizy minimalnej objętości odczynników
 • 81 parametrów biochemicznych, 21 paneli diagnostycznych
 • Dostępne wersje analizatorów z modułem ISE przeznaczonym do oznaczania stężeń elektrolitów
 • Przyjazne i intuicyjne oprogramowanie w języku polskim
 • Regionalny serwis krajowy

 

 

 • ACCENT S120
 
 • Wydajność do 120 testów/ 1h
 • Kuwety jednorazowego użytku
 • 40 pozycji próbkowych i 40 pozycji odczynnikowych
 • ACCENT MC240
 
 • Wydajność 240 testów/ 1h
 • Kuwety wielorazowego użytku z wbudowaną stacją myjącą
 • 100 pozycji próbkowych i 50 pozycji odczynnikowych
 • Detektor skrzepu
 • ACCENT M320
 
 
 • Wydajność do 320 testów/ 1h
 • Kuwety jednorazowego użytku
 • 40 pozycji próbkowych i 40 pozycji odczynnikowych
 • BS-480
 
 • Wydajność  do 400 testów/ 1h
 • Kuwety wielorazowego użytku z wbudowaną stacją myjącą
 • 90 pozycji próbkowych i 80 pozycji odczynnikowych
 • Detektor skrzepu
 • BS-800
 
 • Wydajność  do 800 testów/ 1h
 • Kuwety wielorazowego użytku z wbudowaną stacją myjącą
 • 140 pozycji próbkowych (+ 300 pozycji próbkowych opcjonalnie w podajniku próbek)  i  120 pozycji odczynnikowych
 • Detektor skrzepu

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.