Menu
   
      System pobierania krwi
 
  Relacje inwestorskie
 


 
  • VACUTEST
 
  • Kompletny system próżniowy składający się z probówki, igły i uchwytu
  • Małe objętości pobieranej krwi (1ml, 2 ml, mikro probówki  250ul, 500ul, 800ul)
  • Probówki przeznaczone do analizy parametrów biochemicznych, morfologii krwi, układu krzepnięcia, hormonów, OB

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.