Menu
   
      Accent 300
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No Name Quantity Tests Insert
 
7-301 ACCENT-300 GLUCOSE 4 x 48 ml - 530  
7-352 ACCENT-300 GLUCOSE HEX 4  x 31,5 ml 4 x 7,1 ml 530
7-304 ACCENT-300 CHOL 4 x 48 ml - 650  
7-338 ACCENT-300 ALBUMIN 2 x 48ml - 270  
7-336 ACCENT-300 TOTAL PROTEIN 
II GENERATION 
2 x 48 ml - 260
7-342 ACCENT-300 URINE  PROTEINS
II GENERATION
2 x 27,1 ml - 250
7-345 ACCENT-300 BIL TOTAL 
II GENERATION
5 x 41 ml 2 x 26 ml 610  
7-348 ACCENT-300 BIL DIRECT
III GENERATION
3 x 44 ml 2 x 17,5 ml 400
7-353 ACCENT-300 TG 4 x 48 ml 1 x 48 ml 810  
7-373 ACCENT-300 TG mono 6 x 48 ml - 810
7-333 ACCENT-300 CREATININE 2 x 48 ml 1 x 25,5 ml 400  
7-377 ACCENT-300 CREA ENZYMATIC 2 x 42,5 ml 1 x 29 ml 400
7-308 ACCENT-300 UA 2 x 48 ml 1 x 25,5 ml 400  
7-363 ACCENT-300 UA PLUS 2 x 47,5 ml 1 x 24,5 ml 400
7-306 ACCENT-300 UREA 4 x 48 ml 2 x 24,5 ml 810  
7-379 ACCENT-300 HDL DIRECT II GENERATION 3 x 45 ml 1 x 45 ml 540
7-380 ACCENT-300 LDL DIRECT II GENERATION 2 x 39 ml 1 x 26 ml 360
7-366 ACCENT-300 LACTATE 2 x 20 ml 4 vials 110
7-378 ACCENT-300 ETHANOL 2 x 40 ml - 230
7-351 ACCENT-300 CALCIUM 2 x 48 ml 1 x 25,5 ml 400
7-347 ACCENT-300 CALCIUM ARSENAZO 3 x 46 ml - 390
7-329 ACCENT-300 MG II GENERATION 2 x 48 ml - 270
7-343 ACCENT-300 PHOSPHORUS 2 x 48 ml - 260
7-358 ACCENT-300 FERRUM II GENERATION 3 x 39,5 ml 2 x 12,5 ml 400
7-365 ACCENT-300 dTIBC 1 x 22 ml 1 x 6,5 ml 100
7-316 ACCENT-300 ALAT 4 x 48 ml 1 x 48 ml 810
7-316 ACCENT-300 ALAT II GENERATION 4 x 48 ml 1 x 48 ml 810
7-314 ACCENT-300 ASAT 4 x 48 ml 1 x 48 ml 810
7-314 ACCENT-300 ASAT II GENERATION 4 x 48 ml 1 x 48 ml 810
7-355 ACCENT-300 AMYLASE 2 x 48 ml - 320
7-376 ACCENT-300 AMYLASE EPS 1 x 26 ml 1 x 7,5 100
7-312 ACCENT-300 ALP II GENERATION 2 x 48 ml 2 x 13 ml 400
7-349 ACCENT-300 ACP 6 x 20 ml - 390  
7-320 ACCENT-300 CK 2 x 48 ml 1 x 20 ml 400  
7-327 ACCENT-300 CK-MB 2 x 48 ml 1 x 20 ml 400  
7-324 ACCENT-300 GGT 2 x 48 ml 1 x 25,5 ml 400  
7-341 ACCENT-300 HBDH 2 x 48 ml 1 x 25,5 ml 400  
7-339 ACCENT-300 LDH 2 x 48 ml 1 x 25,5 ml 400  
7-309 ACCENT-300 LIPASE 1 x 43 ml 1 x 15 ml 200  
7-356 ACCENT-300 CHOLINESTERASE III GENERATION 1 x 37 ml 1 x 11 ml 150
7-359 ACCENT-300 UIBC II GENERATION 2 x 29,5 ml 2 x 8 ml 200
7-302 ACCENT-300 IgA 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160  
7-303 ACCENT-300 IgG 1 x 48 ml 1 x 20 ml 160  
7-305 ACCENT-300 IgM 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160  
7-307 ACCENT-300 APOLIPOPROTEIN B 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160  
7-310 ACCENT-300 TRANSFERIN 1 x 48 ml 1 x 15,5 ml 160  
7-311 ACCENT-300 COMPLEMENT C3 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160  
7-313 ACCENT-300 COMPLEMENT C4 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160  
7-315 ACCENT-300 HAPTOGLOBIN 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160  
7-318 ACCENT-300 CERULOPLASMIN 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160
7-319 ACCENT-300 FIBRINOGEN 1 x 48 ml 1 x 17 ml 160
7-321 ACCENT-300 ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160
7-322 ACCENT-300 ALPHA 1 ANTITRYPSIN 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160
7-323 ACCENT-300 ANTITHROMBIN III 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160
7-325 ACCENT-300 CRP ULTRA 1 x 35 ml 1 x 36 ml 140
7-326 ACCENT-300 MYOGLOBIN 1 x 31 ml 1 x 11 ml 140
7-328 ACCENT-300 LIPOPROTEIN (a) 1 x 36 ml 1 x 19 ml 120
7-330 ACCENT-300 FERRITIN 1 x 40 ml 1 x 18,3 ml 150
7-331 ACCENT-300 TOTAL IgE 1 x 33 ml 1 x 18 ml 130
7-332 ACCENT-300 ALPHA-FETOPROTEIN 1 x 33 ml 1 x 18 ml 130
7-335 ACCENT-300 ALPHA 1-MICROGLOBULIN 1 x 32 ml 1 x 32 ml 130
7-337 ACCENT-300 RF 1 x 47 ml 1 x 15,5 ml 160
7-340 ACCENT-300 ASO 1 x 48 ml 1 x 36 ml 200  
7-110 ACCENT-300 HbA1c DIRECT 1 x 42 ml 1 x 14,2 ml 160  
7-346 ACCENT-300 D-DIMER 1 x 48 ml 1 x 18 ml 220  
7-300 ACCENT-300 CYSTATIN C 2 x 13,5 ml 1 x 5,2 ml 120
7-344 ACCENT-300 MICROALBUMIN II GENERATION 2 x 24 ml 2 x 5,6 ml 200
7-381 ACCENT-300 PHENOBARBITAL 2 x 18 ml  2 x 6 ml 100
7-361 ACCENT-300 BILE ACIDS 2 x 16 ml 2 x 4 ml 100

 


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.