Menu
   
      Accent 300
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No Name Insert
7-301 ACCENT-300 GLUCOSE  
7-352 ACCENT-300 GLUCOSE HEX
7-304 ACCENT-300 CHOL  
7-338 ACCENT-300 ALBUMIN  
7-336 ACCENT-300 TOTAL PROTEIN 
II GENERATION 
7-342 ACCENT-300 URINE  PROTEINS
II GENERATION
7-345 ACCENT-300 BIL TOTAL 
II GENERATION
 
7-348 ACCENT-300 BIL DIRECT
III GENERATION
B99-R0002 ACCENT-300 BIL DIRECT VANADATE
7-353 ACCENT-300 TG  
7-373 ACCENT-300 TG mono
7-333 ACCENT-300 CREATININE  
7-377 ACCENT-300 CREA ENZYMATIC
7-308 ACCENT-300 UA  
7-308 ACCENT-300 UA II GENERATION
7-363 ACCENT-300 UA PLUS
7-306 ACCENT-300 UREA  
7-306 ACCENT-300 UREA II GENERATION
7-379 ACCENT-300 HDL DIRECT II GENERATION
7-380 ACCENT-300 LDL DIRECT II GENERATION
7-366 ACCENT-300 LACTATE
7-378 ACCENT-300 ETHANOL
7-351 ACCENT-300 CALCIUM
7-347 ACCENT-300 CALCIUM ARSENAZO
7-347 ACCENT-300 CALCIUM ARSENAZO II GENERATION
7-329 ACCENT-300 MG II GENERATION
7-343 ACCENT-300 PHOSPHORUS II GENERATION
7-343 ACCENT-300 PHOSPHORUS III GENERATION
7-358 ACCENT-300 FERRUM II GENERATION
7-365 ACCENT-300 dTIBC
7-316 ACCENT-300 ALAT
7-316 ACCENT-300 ALAT II GENERATION
7-314 ACCENT-300 ASAT
7-314 ACCENT-300 ASAT II GENERATION
7-355 ACCENT-300 AMYLASE
7-376 ACCENT-300 AMYLASE EPS
7-312 ACCENT-300 ALP II GENERATION
7-349 ACCENT-300 ACP  
7-320 ACCENT-300 CK  
7-327 ACCENT-300 CK-MB  
7-324 ACCENT-300 GGT  
7-341 ACCENT-300 HBDH  
7-339 ACCENT-300 LDH  
7-309 ACCENT-300 LIPASE (triton free)  
7-356 ACCENT-300 CHOLINESTERASE III GENERATION
7-359 ACCENT-300 UIBC II GENERATION
7-302 ACCENT-300 IgA  
7-303 ACCENT-300 IgG  
7-305 ACCENT-300 IgM  
7-307 ACCENT-300 APOLIPOPROTEIN B  
7-310 ACCENT-300 TRANSFERIN  
7-311 ACCENT-300 COMPLEMENT C3  
7-313 ACCENT-300 COMPLEMENT C4  
7-315 ACCENT-300 HAPTOGLOBIN  
7-318 ACCENT-300 CERULOPLASMIN
7-319 ACCENT-300 FIBRINOGEN
7-321 ACCENT-300 ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID
7-322 ACCENT-300 ALPHA 1 ANTITRYPSIN
7-325 ACCENT-300 CRP ULTRA
7-326 ACCENT-300 MYOGLOBIN
7-328 ACCENT-300 LIPOPROTEIN (a)
7-330 ACCENT-300 FERRITIN
7-331 ACCENT-300 TOTAL IgE
7-337 ACCENT-300 RF
7-340 ACCENT-300 ASO  
7-110 ACCENT-300 HbA1c DIRECT  
7-346 ACCENT-300 D-DIMER  
7-300 ACCENT-300 CYSTATIN C
7-344 ACCENT-300 MICROALBUMIN II GENERATION
7-381 ACCENT-300 PHENOBARBITAL
7-361 ACCENT-300 BILE ACIDS

 


 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.