Menu
   
      Addresses
 
  Investor Relations
 


 

Headquarters
PZ Cormay S.A.
Poland, 05-092 Łomianki
22 Wiosenna Str.
Poland
phone: +48 22 751 79 10+48 22 751 79 10
fax +48 22 751 79 11

e-mail: office@cormay.pl

 

Warsaw Office:

PZ Cormay S.A.
Poland, 02-785 Warsaw
303 Pulawska Str.
Poland
phone: +48 22 751 79 10+48 22 751 79 10
fax +48 22 751 79 11

e-mail: office@cormay.pl


Production Center:
Poland, Marynin 61a, 21-030 Motycz
phone: +48 81 503 15 16+48 81 503 15 16 ext. 37
fax +48 81 503 15 16 ext. 29


 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.