Menu
   
      Service Department
 
  Investor Relations
 


 

Jan Staniak
Service Engineer Specialist
e-mail: jan.staniak@cormay.pl
mobile phone: 00 48 695 325 092

Maciej Greszta
Service Engineer Specialist
e-mail: maciej.greszta@cormay.pl
mobile phone: 00 48 665 160 789

Michał Szubartowski
Service Engineer Specialist
e-mail: michal.szubartowski@cormay.pl
mobile phone: 00 48 665270589

Krzysztof Kobyliński
Service Engineer Specialist
e-mail: krzysztof.kobylinski@cormay.pl
mobile phone: 00 48 605 992 067

 

 


 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.