Menu
   
      Service Department
 
  Investor Relations
 


 

Łukasz Kilianek
International Service Manager
e-mail: lukasz.kilianek@cormay.pl
mobile phone: 00 48 661 551 191

 

Krzysztof Kobyliński
Service Engineer
e-mail:krzysztof.kobylinski@cormay.pl
mobile phone: 00 48 605 992 067

 

 


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.