Menu
   
      Complaint form
 
  Investor Relations
 


 

 
COMPLAINT CARD
Please fill in the information requested below as completely as possible to help us process your complaint.* Indicates mandatory fields.
COMPANY NAME:  *
ADDRESS: *

TEL/FAX: *
REPORTING PERSON: *

POSITION: *

EMAIL: *

   
GROUP: *

KIT NAME: *

CATALOG NUMBER: *

LOT NUMBER: *

EXPIRY DATE: *

NUMBER OF SETS: *

DELIVERY DATE: *

PROBLEM DESCRIPTION: *

   PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.