Menu
   
      Quality Control Department
 
  Investor Relations
 


 

Head of Quality Control Department
phone: +48 81 503 15 16 ext. 37
mobile: +48 661 635 460
fax: +48 81 503 15 16+48 81 503 15 16 ext. 29

 

 

 


 
Please fill in the information requested below as completely as possible to help us process your complaint.
* Indicates mandatory fields.
COMPLAINT CARD *
COMPANY NAME:  *
ADDRESS: *

TEL/FAX: *
REPORTING PERSON: *

POSITION: *

EMAIL: *

   
GROUP: *

KIT NAME: *

CATALOG NUMBER: *

LOT NUMBER: *

EXPIRY DATE: *

NUMBER OF SETS: *

DELIVERY DATE: *

PROBLEM DESCRIPTION: *

   

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.