Menu
   
      Hematology
 
  Investor Relations
 


 
  • MYTHIC 18

 

 

  • Fully automated 18 parameter hematology analyzer
  • Low reagent consumption
  • Low blood sample volume
  • Multilanguage software including QC, LOGS etc
  • Less maintenance
  • Compact -sized
   
   
   

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.