Menu
   
      Elementy składowe systemu
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Zestaw do pobrań krwi VACUETTE jest zamkniętym, próżniowym systemem do pobierania krwi składającym się z trzech podstawowych elementów:

  • dwuostrzowej igły z zaworkiem
  • standardowego centrycznego uchwytu
  • sterylnej probówki z próżnią o kalibrowanej objętości, zamkniętej bezpiecznym korkiem.

Krew pobierana jest przy pomocy igły wkręconej w uchwyt. Tak przygotowanym zestawem wkłuwamy się do światła żyły pacjenta. Ostatnim etapem jest umieszczenie probówki wewnątrz uchwytu. Wewnętrzna igła zabezpieczona zaworkiem przekłuwa korek, a kalibrowana próżnia aspiruje określoną objętość krwi


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.