Menu
   
      International Department
 
  Investor Relations
 


 

 
International Department

e-mail: international@cormay.pl
phone: +48 22 751 79 10 ext.117

 

International Specialists

phone: +48 22 751 79 10 ext. 125

phone: +48 22 751 79 10 ext. 110

phone: +48 22 751 79 10 ext. 126

phone: +48 22 751 79 10 ext. 116

 


 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.