Menu
   
      Accent 200
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat No. Name Quantity                            Insert + apl.
 
7-201 ACCENT-200 GLUCOSE 4 x 35 ml -  
7-252 ACCENT-200 GLUCOSE HEX 4 x 28,5 ml 4 x 6,5 ml  
7-204 ACCENT-200 CHOL 4 x 35 ml -  
7-238 ACCENT-200 ALBUMIN 1 x 34 ml -  
7-236 ACCENT-200 TOTAL PROTEIN II GENERATION 3 x 28,5 ml -  
7-242 ACCENT-200 URINE PROTEINS II GENERATION 2 x 31 ml -
7-245 ACCENT-200 BIL TOTAL II GENERATION 3 x 29 ml 2 x 11,5 ml  
7-248 ACCENT-200 BIL DIRECT III GENERATION 2 x 26 ml 1 x 13,5 ml  
7-253 ACCENT-200 TG 4 x 30 ml 2 x 15 ml  
7-273 ACCENT-200 TG mono 6 x 31 ml -  
7-233 ACCENT-200 CREATININE 4 x 15 ml 2 x 7,5 ml  
7-277 ACCENT-200 CREA ENZYMATIC 2 x 28 ml 2 x 10 ml  
7-208 ACCENT-200 UA 2 x 30 ml 1 x 15 ml  
7-263 ACCENT-200 UA PLUS 2 x 31 ml 1 x 16 ml  
7-206 ACCENT-200 UREA 2 x 30 ml 1 x 15 ml  
7-206 ACCENT-200 UREA II GENERATION 2 x 30 ml 1 x 15 ml
7-279 ACCENT-200 HDL DIRECT II GENERATION 2 x 25 ml 2 x 9 ml  
7-280 ACCENT-200 LDL DIRECT II GENERACJA 1 x 31 ml 1 x 11 ml  
7-266 ACCENT-200 LACTATE 2 x 18,5 ml 3 vials
7-278 ACCENT-200 ETHANOL 2 x 35 ml -
7-198 ACCENT-200 BILE ACIDS 2 x 14,5 ml 2 x 5,4 ml
7-251 ACCENT-200 CALCIUM 1 x 30 ml 1 x 7,5 ml  
7-247 ACCENT-200 CALCIUM ARSENAZO 2 x 36 ml -  
7-229 ACCENT-200 MG II GENERATION 1 x 31 ml -  
7-243 ACCENT-200 PHOSPHORUS II GENERATION 1 x 30 ml -  
7-243 ACCENT-200 PHOSPHORUS III GENERATION 1 x 30 ml -
7-258 ACCENT-200 FERRUM II GENERATION 3 x 31 ml 2 x 10 ml  
7-265 ACCENT-200 dTIBC 1 x 23 ml 1 x 6 ml
7-216 ACCENT-200 ALAT 2 x 35 ml 1 x 17,5 ml  
7-216 ACCENT-200 ALAT II GENERATION 2 x 35 ml 1 x 17,5 ml
7-214 ACCENT-200 ASAT 2 x 35 ml 1 x 17,5 ml  
7-214 ACCENT-200 ASAT II GENERATION 2 x 35 ml 1 x 17,5 ml
7-255 ACCENT-200 AMYLASE 2 x 30 ml -  
7-276 ACCENT-200 AMYLASE EPS 1 x 25 ml 1 x 7 ml  
7-212 ACCENT-200 ALP II GENERATION 1 x 30 ml 1 x 8,5 ml  
7-249 ACCENT-200 ACP 6 x 20 ml -  
7-220 ACCENT-200 CK 1 x 30 ml 1 x 8 ml  
7-227 ACCENT-200 CK-MB 1 x 30 ml 1 x 7 ml  
7-224 ACCENT-200 GGT 1 x 30 ml 1 x 8 ml  
7-241 ACCENT-200 HBDH 1 x 30 ml 1 x 8 ml  
7-239 ACCENT-200 LDH 1 x 30 ml 1 x 8 ml  
7-209 ACCENT-200 LIPASE 2 x 14 ml 2 x 5,5 ml  
7-256 ACCENT-200 CHOLINESTERASE III GENERATION 1 x 25,2 ml 1 x 7,1 ml
7-259 ACCENT-200 UIBC II GENERATION  1 x 33 ml 1 x 9 ml  
7-202 ACCENT-200 IgA 1 x 35 ml 1 x 7 ml  
7-203 ACCENT-200 IgG 1 x 35 ml 1 x 7 ml  
7-205 ACCENT-200 IgM 1 x 35 ml 1 x 7 ml  
7-207 ACCENT-200 APOLIPOPROTEIN B 1 x 35 ml 1 x 7 ml  
7-210 ACCENT-200 TRANSFERIN 1 x 35 ml 1 x 10 ml  
7-211 ACCENT-200 COMPLEMENT C3 1 x 35 ml 1 x 7 ml  
7-213 ACCENT-200 COMPLEMENT C4 1 x 35 ml 1 x 7 ml  
7-215 ACCENT-200 HAPTOGLOBIN 1 x 35 ml 1 x 7 ml  
7-218 ACCENT-200 CERULOPLASMIN 1 x 35 ml 1 x 7 ml  
7-219 ACCENT-200 FIBRINOGEN 1 x 35 ml 1 x 7 ml  
7-221 ACCENT-200 ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID 1 x 35 ml 1 x 7 ml  
7-222 ACCENT-200 ALPHA 1 ANTITRYPSIN 1 x 35 ml 1 x 7 ml  
7-223 ACCENT-200 ANTITHROMBIN III 1 x 35 ml 1 x 7 ml  
7-225 ACCENT-200 CRP ULTRA 1 x 25 ml 1 x 25 ml  
7-226 ACCENT-200 MYOGLOBIN 1 x 27 ml 1 x 10 ml  
7-228 ACCENT-200 LIPOPROTEIN (a) 1 x 25 ml 1 x 12,5 ml  
7-230 ACCENT-200 FERRITIN 1 x 25 ml 1 x 11 ml  
7-231 ACCENT-200 TOTAL IgE 1 x 28 ml 1 x 14 ml
7-232 ACCENT-200 ALPHA-FETOPROTEIN 1 x 28 ml 1 x 14 ml  
7-235 ACCENT-200 ALPHA 1-MICROGLOBULIN 1 x 28 ml 1 x 28 ml  
7-237 ACCENT-200 RF 1 x 37 ml 1 x 10,5 ml  
7-240 ACCENT-200 ASO 1 x 25 ml 1 x 17,5 ml
7-111 ACCENT-200 HbA1c DIRECT 1 x 21 ml 1 x 7,7 ml  
7-246
ACCENT-200 D-DIMER
1 x 21 ml
1 x 7 ml  
7-200 ACCENT-200 CYSTATIN C 2 x 15 ml 2 x 4 ml  
7-244 ACCENT-200 MICROALBUMIN II GENERATION 2 x 12 ml 2 x 3,2 ml  
 

 





 



PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.