Menu
   
      Accent 200
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat No Name Quantity                            Tests Insert App.            
 
7-201 ACCENT-200 GLUCOSE 4 x 35 ml - 500    App. in IFU
7-252 ACCENT-200 GLUCOSE HEX 4 x 28,5 ml 4 x 6,5 ml

500 (A-200, A-200 II GEN )
550 (BS-130)

   App. in IFU
7-204 ACCENT-200 CHOL 4 x 35 ml - 500    App. in IFU
7-238 ACCENT-200 ALBUMIN 1 x 34 ml - 100(A-200 II GEN-120)    App. in IFU
7-236 ACCENT-200 TOTAL PROTEIN II GENERATION 3 x 28,5 ml - 250    App. in IFU
7-242 ACCENT-200 URINE PROTEINS II GENERATION 2 x 31 ml - 270  
7-245 ACCENT-200 BIL TOTAL II GENERATION 3 x 29 ml 2 x 11,5 ml 270   App. in IFU
7-248 ACCENT-200 BIL DIRECT III GENERATION 2 x 26 ml 1 x 13,5 ml 160 (A-200, A-200 II GEN)
145(BS-120/BS-130)
   
7-253 ACCENT-200 TG 4 x 30 ml 2 x 15 ml 540    App. in IFU
7-273 ACCENT-200 TG mono 6 x 31 ml - 540    
7-233 ACCENT-200 CREATININE 4 x 15 ml 2 x 7,5 ml 270   App. in IFU
7-277 ACCENT-200 CREA ENZYMATIC 2 x 28 ml 2 x 10 ml 270    App. in IFU
7-208 ACCENT-200 UA 2 x 30 ml 1 x 15 ml 270    
7-263 ACCENT-200 UA PLUS 2 x 31 ml 1 x 16 ml 270    
7-206 ACCENT-200 UREA 2 x 30 ml 1 x 15 ml 270    
7-279 ACCENT-200 HDL DIRECT
II GENERATION
2 x 25 ml 2 x 9 ml 240    App. in IFU
7-280 ACCENT-200 LDL DIRECT
II GENERACJA
1 x 31 ml 1 x 11 ml 120    App. in IFU
7-266 ACCENT-200 LACTATE 2 x 18,5 ml 3 vials 90  
7-278 ACCENT-200 ETHANOL 2 x 35 ml - 190  
7-198 ACCENT-200 BILE ACIDS 2 x 14,5 ml 2 x 5,4 ml 100  App. in IFU
7-251 ACCENT-200 CALCIUM 1 x 30 ml 1 x 7,5 ml 130  
7-247 ACCENT-200 CALCIUM ARSENAZO 2 x 36 ml - 210    App. in IFU
7-229 ACCENT-200 MG 
II GENERATION
1 x 31 ml - 90  
7-243 ACCENT-200 PHOSPHORUS 1 x 30 ml - 90    App. in IFU
7-258 ACCENT-200 FERRUM
II GENERATION
3 x 31 ml 2 x 10 ml 320 (Accent-200, II GEN)
280 (BS-120, 130)
   App. in IFU
7-265 ACCENT-200 dTIBC 1 x 23 ml 1 x 6 ml 100 App. in IFU
7-216 ACCENT-200 ALAT 2 x 35 ml 1 x 17,5 ml 310    App. in IFU
7-214 ACCENT-200 ASAT 2 x 35 ml 1 x 17,5 ml 310    App. in IFU
7-255 ACCENT-200 AMYLASE 2 x 30 ml - 210   App. in IFU
7-276 ACCENT-200 AMYLASE EPS 1 x 25 ml 1 x 7 ml 100    App. in IFU
7-212 ACCENT-200 ALP
II GENERATION
1 x 30 ml 1 x 8,5 ml 130    App. in IFU
7-249 ACCENT-200 ACP 6 x 20 ml - 430    App. in IFU
7-220 ACCENT-200 CK 1 x 30 ml 1 x 8 ml 130     App. in IFU
7-227 ACCENT-200 CK-MB 1 x 30 ml 1 x 7 ml 130    
7-224 ACCENT-200 GGT 1 x 30 ml 1 x 8 ml 130    App. in IFU
7-241 ACCENT-200 HBDH 1 x 30 ml 1 x 8 ml 130   App. in IFU
7-239 ACCENT-200 LDH 1 x 30 ml 1 x 8 ml 130    App. in IFU
7-209 ACCENT-200 LIPASE 2 x 14 ml 2 x 5,5 ml 130   App. in IFU
7-256 ACCENT-200 CHOLINESTERASE
III GENERATION
1 x 25,2 ml 1 x 7,1 ml 110 (A-200, A-200 II GEN)
89 (BS-120, BS-130)
 App. in IFU
7-259 ACCENT-200 UIBC
II GENERATION
 1 x 33 ml 1 x 9 ml  130    
7-202 ACCENT-200 IgA 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140    
7-203 ACCENT-200 IgG 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
7-205 ACCENT-200 IgM 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140    
7-207 ACCENT-200 APOLIPOPROTEIN B 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
7-210 ACCENT-200 TRANSFERIN 1 x 35 ml 1 x 10 ml 140    
7-211 ACCENT-200
COMPLEMENT C3
1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
7-213 ACCENT-200
COMPLEMENT C4
1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
7-215 ACCENT-200 HAPTOGLOBIN 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
7-218 ACCENT-200 CERULOPLASMIN 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
7-219 ACCENT-200 FIBRINOGEN 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
7-221 ACCENT-200 ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
7-222 ACCENT-200 ALPHA 1 ANTITRYPSIN 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
7-223 ACCENT-200
ANTITHROMBIN III
1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
7-225 ACCENT-200 CRP ULTRA 1 x 25 ml 1 x 25 ml 120   App. in IFU
7-226 ACCENT-200 MYOGLOBIN 1 x 27 ml 1 x 10 ml 130   App. in IFU
7-228 ACCENT-200
LIPOPROTEIN (a)
1 x 25 ml 1 x 12,5 ml 130   App. in IFU
7-230 ACCENT-200 FERRITIN 1 x 25 ml 1 x 11 ml 130   App. in IFU
7-231 ACCENT-200 TOTAL IgE 1 x 28 ml 1 x 14 ml 140
7-232 ACCENT-200 ALPHA-FETOPROTEIN 1 x 28 ml 1 x 14 ml 140   App. in IFU
7-235 ACCENT-200 ALPHA 1-MICROGLOBULIN 1 x 28 ml 1 x 28 ml 140   App. in IFU
7-237 ACCENT-200 RF 1 x 37 ml 1 x 10,5 ml 120    
7-240 ACCENT-200 ASO 1 x 25 ml 1 x 17,5 ml 130
7-111 ACCENT-200 HbA1c DIRECT 1 x 21 ml 1 x 7,7 ml 100    App. in IFU
7-246 ACCENT-200 D-DIMER

1 x 21 ml

1 x 7 ml 100   App. in IFU
7-200 ACCENT-200 CYSTATIN C 2 x 15 ml 2 x 4 ml 100   App. in IFU
7-244 ACCENT-200 MICROALBUMIN II GENERATION 2 x 12 ml 2 x 3,2 ml 100    App. in IFU
 
 Cat. No  Name Quantity     Insert
 3-108 ACCENT-200 ALKALINE WASHING SOLUTION 3 x 35 ml   
 3-109  ACCENT-200 ACID WASHING SOLUTION 3 x 35 ml   

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.