Menu
   
      Accent 200
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat No. Name Insert + apl.
 
7-201 ACCENT-200 GLUCOSE  
7-252 ACCENT-200 GLUCOSE HEX  
7-204 ACCENT-200 CHOL  
7-238 ACCENT-200 ALBUMIN  
7-236 ACCENT-200 TOTAL PROTEIN II GENERATION  
7-242 ACCENT-200 URINE PROTEINS II GENERATION
7-245 ACCENT-200 BIL TOTAL II GENERATION  
7-248 ACCENT-200 BIL DIRECT III GENERATION  
B-99-R0001 ACCENT-200 BIL DIRECT VANADATE
7-253 ACCENT-200 TG  
7-273 ACCENT-200 TG mono  
7-233 ACCENT-200 CREATININE  
7-277 ACCENT-200 CREA ENZYMATIC  
7-208 ACCENT-200 UA  
7-208 ACCENT-200  UA II GENERATION
7-263 ACCENT-200 UA PLUS  
7-206 ACCENT-200 UREA  
7-206 ACCENT-200 UREA II GENERATION
7-279 ACCENT-200 HDL DIRECT II GENERATION  
7-280 ACCENT-200 LDL DIRECT II GENERACJA  
7-266 ACCENT-200 LACTATE
7-278 ACCENT-200 ETHANOL
7-198 ACCENT-200 BILE ACIDS
7-251 ACCENT-200 CALCIUM  
7-247 ACCENT-200 CALCIUM ARSENAZO  
7-247 ACCENT-200 CALCIUM ARSENAZO II GENERATION
7-229 ACCENT-200 MG II GENERATION  
7-243 ACCENT-200 PHOSPHORUS II GENERATION  
7-243 ACCENT-200 PHOSPHORUS III GENERATION
7-258 ACCENT-200 FERRUM II GENERATION  
7-265 ACCENT-200 dTIBC
7-216 ACCENT-200 ALAT  
7-216 ACCENT-200 ALAT II GENERATION
7-214 ACCENT-200 ASAT  
7-214 ACCENT-200 ASAT II GENERATION
7-255 ACCENT-200 AMYLASE  
7-276 ACCENT-200 AMYLASE EPS  
7-212 ACCENT-200 ALP II GENERATION  
7-220 ACCENT-200 CK  
7-227 ACCENT-200 CK-MB  
7-224 ACCENT-200 GGT  
7-241 ACCENT-200 HBDH  
7-239 ACCENT-200 LDH  
7-209 ACCENT-200 LIPASE (triton free)  
7-256 ACCENT-200 CHOLINESTERASE III GENERATION
7-259 ACCENT-200 UIBC II GENERATION  
7-202 ACCENT-200 IgA  
7-203 ACCENT-200 IgG  
7-205 ACCENT-200 IgM  
7-207 ACCENT-200 APOLIPOPROTEIN B  
7-210 ACCENT-200 TRANSFERIN  
7-211 ACCENT-200 COMPLEMENT C3  
7-213 ACCENT-200 COMPLEMENT C4  
7-215 ACCENT-200 HAPTOGLOBIN  
7-218 ACCENT-200 CERULOPLASMIN  
7-219 ACCENT-200 FIBRINOGEN  
7-221 ACCENT-200 ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID  
7-222 ACCENT-200 ALPHA 1 ANTITRYPSIN  
7-225 ACCENT-200 CRP ULTRA  
7-226 ACCENT-200 MYOGLOBIN  
7-228 ACCENT-200 LIPOPROTEIN (a)  
7-230 ACCENT-200 FERRITIN  
7-231 ACCENT-200 TOTAL IgE
7-237 ACCENT-200 RF  
7-240 ACCENT-200 ASO
7-111 ACCENT-200 HbA1c DIRECT  
7-246
ACCENT-200 D-DIMER
 
7-200 ACCENT-200 CYSTATIN C  
7-244 ACCENT-200 MICROALBUMIN II GENERATION  
 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.