Menu
   
      Urinalysis
 
  Investor Relations
 


 
 • URI TEX VET

 

 

 • semi – automated portable analyzer
 • compact size
 • result after 60 s
 • simple operation by touchscreen
 • memory: 2000 results – easy check of the past results using patient ID
 • result printing: via PC or external printer (optional product)
 • PC software (option)
 • Vet version available
URI TEX VET Strips
 • 10-paramters
 • 2 parameters: creatinine/microablumin
 • BHB milk (Ketosis test in dairy cows)

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.