Menu
   
      A-400
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No Name Insert
7-401 A-400 GLUCOSE  
7-464 A-400 GLUCOSE HEX
7-404 A-400 CHOL  
7-438 A-400 ALBUMIN  
7-436 A-400 TOTAL PROTEIN 
II GENERATION
7-442 A-400 URINE  PROTEINS
II GENERATION
7-445 A-400 BIL TOTAL II GENERATION
7-448 A-400 BIL DIRECT III GENERATION
B99-R0003 A-400 BIL DIRECT VANADATE
7-453 A-400 TG
7-473 A-400 TG mono
7-433 A-400 CREATININE
7-477 A-400 CREA ENZYMATIC
7-408 A-400 UA
7-408 A-400 UA II GENERATION
7-463 A-400 UA PLUS
7-406 A-400 UREA
7-406 A-400 UREA II GENERATION
7-479 A-400 HDL DIRECT II GENERATION
7-480 A-400 LDL DIRECT II GENERATION
7-466 A-400 LACTATE
7-478 A-400 ETHANOL
7-484 A-400 BILE ACIDS
7-447 A-400 CALCIUM ARSENAZO
7-447 A-400 CALCIUM ARSENAZO II GENERATION
7-429 A-400 MG II GENERATION
7-443 A-400 PHOSPHORUS II GENERATION
7-443 A-400 PHOSPHORUS III GENERATION
7-458 A-400 FERRUM II GENERATION
7-416 A-400  ALAT II GENERATION
7-414 A-400  ASAT II GENERATION
7-455 A-400  AMYLASE
7-476 A-400  AMYLASE EPS
7-412 A-400  ALP II GENERATION
7-420 A-400  CK
7-427 A-400  CK-MB
7-424 A-400  GGT
7-441 A-400  HBDH
7-439 A-400  LDH
7-409 A-400  LIPASE (triton free)
7-456 A-400  CHOLINESTERASE
III GENERATION
7-459 A-400  UIBC II GENERATION
7-465 A-400 dTIBC
7-402 A-400  IgA
7-403 A-400  IgG
7-405 A-400  IgM
7-407 A-400  APOLIPOPROTEIN B
7-410 A-400  TRANSFERIN
7-411 A-400  COMPLEMENT C3
7-413 A-400  COMPLEMENT C4
7-415 A-400  HAPTOGLOBIN
7-418 A-400  CERULOPLASMIN
7-419 A-400  FIBRINOGEN*  
7-421 A-400  ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID
7-422 A-400  ALPHA 1 ANTITRYPSIN
7-425 A-400  CRP ULTRA
7-426 A-400  MYOGLOBIN  
7-417 A-400 PROCALCITONIN  
7-428 A-400 LIPOPROTEIN (a)  
7-430 A-400  FERRITIN  
7-431 A-400  TOTAL IgE
7-437 A-400  RF
7-440 A-400  ASO  
7-112 A-400  HbA1c DIRECT II GENERATION  
7-446 A-400  D-DIMER  
7-400 A-400  CYSTATIN C
7-444 A-400 MICROALBUMIN II GENERATION
7-461 A-400 VALPROIC ACID  
 
     

* available soon


 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.