Menu
   
      A-400
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No Name Insert App.
7-401 A-400 GLUCOSE   App. in IFU
7-464 A-400 GLUCOSE HEX App. in IFU
7-404 A-400 CHOL   App. in IFU
7-438 A-400 ALBUMIN    App. in IFU
7-436 A-400 TOTAL PROTEIN 
II GENERATION
App. in IFU
7-442 A-400 URINE  PROTEINS
II GENERATION
App. in IFU
7-445 A-400 BIL TOTAL II GENERATION  App. in IFU
7-448 A-400 BIL DIRECT III GENERATION  App. in IFU
7-453 A-400 TG App. in IFU
7-473 A-400 TG mono App. in IFU
7-433 A-400 CREATININE App. in IFU
7-477 A-400 CREA ENZYMATIC App. in IFU
7-408 A-400 UA App. in IFU
7-463 A-400 UA PLUS App. in IFU
7-406 A-400 UREA App. in IFU
7-479 A-400 HDL DIRECT II GENERATION  App. in IFU
7-480 A-400 LDL DIRECT II GENERATION App. in IFU
7-466 A-400 LACTATE App. in IFU
7-478 A-400 ETHANOL App. in IFU
7-484 A-400 BILE ACIDS App. in IFU
7-447 A-400 CALCIUM ARSENAZO App. in IFU
7-429 A-400 MG II GENERATION App. in IFU
7-443 A-400 PHOSPHORUS II GENERATION App. in IFU
7-443 A-400 PHOSPHORUS III GENERATION App. in IFU
7-458 A-400 FERRUM II GENERATION App. in IFU
7-416 A-400  ALAT
7-416 A-400  ALAT II GENERATION App. in IFU
7-414 A-400  ASAT   App. in IFU
7-414 A-400  ASAT II GENERATION App. in IFU
7-455 A-400  AMYLASE App. in IFU
7-476 A-400  AMYLASE EPS App. in IFU
7-412 A-400  ALP II GENERATION App. in IFU
7-449 A-400  ACP App. in IFU
7-420 A-400  CK App. in IFU
7-427 A-400  CK-MB App. in IFU
7-424 A-400  GGT App. in IFU
7-441 A-400  HBDH App. in IFU
7-439 A-400  LDH App. in IFU
7-409 A-400  LIPASE App. in IFU
7-456 A-400  CHOLINESTERASE
III GENERATION
App. in IFU
7-459 A-400  UIBC II GENERATION App. in IFU
7-465 A-400 dTIBC App. in IFU
7-402 A-400  IgA App. in IFU
7-403 A-400  IgG App. in IFU
7-405 A-400  IgM App. in IFU
7-407 A-400  APOLIPOPROTEIN B App. in IFU
7-410 A-400  TRANSFERIN App. in IFU
7-411 A-400  COMPLEMENT C3 App. in IFU
7-413 A-400  COMPLEMENT C4 App. in IFU
7-415 A-400  HAPTOGLOBIN App. in IFU
7-418 A-400  CERULOPLASMIN App. in IFU
7-419 A-400  FIBRINOGEN* App. in IFU
7-421 A-400  ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID App. in IFU
7-422 A-400  ALPHA 1 ANTITRYPSIN App. in IFU
7-423 A-400  ANTITHROMBIN III* App. in IFU
7-425 A-400  CRP ULTRA App. in IFU
7-426 A-400  MYOGLOBIN   App. in IFU
7-417 A-400 PROCALCITONIN App. in IFU
7-428 A-400 LIPOPROTEIN (a)   App. in IFU
7-430 A-400  FERRITIN   App. in IFU
7-431 A-400  TOTAL IgE App. in IFU
7-432 A-400  ALPHA-FETOPROTEIN App. in IFU
7-435 A-400  ALPHA 1-MICROGLOBULIN   App. in IFU
7-437 A-400  RF App. in IFU
7-440 A-400  ASO   App. in IFU
7-112 A-400  HbA1c DIRECT II GENERATION   App. in IFU
7-446 A-400  D-DIMER  
7-400 A-400  CYSTATIN C App. in IFU
7-444 A-400 MICROALBUMIN II GENERATION App. in IFU
7-461 A-400 VALPROIC ACID App. in IFU
 
     

* available soon


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.