Menu
   
      A-400
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No Name Quantity Tests Insert App.
 
7-401 A-400 GLUCOSE 4 x 40 ml - 670   App. in IFU
7-464 A-400 GLUCOSE HEX 4 x 31,9 ml 4 x 7,2 ml 670 App. in IFU
7-404 A-400 CHOL 4 x 40 ml - 670   App. in IFU
7-438 A-400 ALBUMIN 2 x 33 ml - 220    App. in IFU
7-436 A-400 TOTAL PROTEIN 
II GENERATION
2 x 33 ml - 300 App. in IFU
7-442 A-400 URINE  PROTEINS
II GENERATION
2 x 32.2 ml - 280 App. in IFU
7-445 A-400 BIL TOTAL II GENERATION 2 x 31 ml 1 x 16 ml 610  App. in IFU
7-448 A-400 BIL DIRECT III GENERATION 1 x 38 ml 1 x 12,5 ml 210  App. in IFU
7-453 A-400 TG 3 x 40 ml 1 x 30 ml 630
7-473 A-400 TG mono 6 x 37,5 ml - 630 App. in IFU
7-433 A-400 CREATININE 2 x 38 ml 1 x 19,5 ml 400 App. in IFU
7-477 A-400 CREA ENZYMATIC 2 x 42,5 ml 1 x 29 ml 400 App. in IFU
7-408 A-400 UA 2 x 38 ml 1 x 19,5 ml 400 App. in IFU
7-463 A-400 UA PLUS 2 x 38 ml 1 x 19,5 ml 400 App. in IFU
7-406 A-400 UREA 3 x 38 ml 1 x 29 ml 600 App. in IFU
7-479 A-400 HDL DIRECT II GENERATION 3 x 29 ml 3 x 10,5 ml 400  App. in IFU
7-480 A-400 LDL DIRECT II GENERATION 2 x 29 ml 2 x 10,5 ml 270
7-466 A-400 LACTATE 2 x 20 ml 4 vials 110
7-478 A-400 ETHANOL 2 x 25 ml - 200 App. in IFU
7-484 A-400 BILE ACIDS 2 x 19 ml 2 x 8 ml 100 App. in IFU
7-447 A-400 CALCIUM ARSENAZO 3 x 44,5 ml - 450
7-429 A-400 MG II GENERATION 2 x 32,5 ml - 280 App. in IFU
7-443 A-400 PHOSPHORUS II GENERATION 3 x 33,5 ml - 280
7-458 A-400 FERRUM II GENERATION 3 x 34 ml 2 x 11 ml 420 App. in IFU
7-416 A-400  ALAT 4 x 38 ml 2 x 19,5 ml 800
7-416 A-400  ALAT II GENERATION 4 x 38 ml 2 x 19,5 ml 570 App. in IFU
7-414 A-400  ASAT 4 x 38 ml 2 x 19,5 ml 800   App. in IFU
7-414 A-400  ASAT II GENERATION 4 x 38 ml 2 x 19,5 ml 570 App. in IFU
7-455 A-400  AMYLASE 2 x 38 ml - 320 App. in IFU
7-476 A-400  AMYLASE EPS 2 x 20,5 ml 2 x 6 ml 210 App. in IFU
7-412 A-400  ALP II GENERATION 2 x 39 ml 2 x 12 ml 310 App. in IFU
7-449 A-400  ACP 6 x 20 ml - 550
7-420 A-400  CK 2 x 42 ml 1 x 17,5 ml 350
7-427 A-400  CK-MB 1 x 45,5 ml 1 x 11,5 ml 180
7-424 A-400  GGT 2 x 30 ml 1 x 15,5 ml 310
7-441 A-400  HBDH 2 x 30 ml 1 x 15,5 ml 310 App. in IFU
7-439 A-400  LDH 1 x 40 ml 1 x 11 ml 210
7-409 A-400  LIPASE 1 x 23 ml 1 x 12 ml 100 App. in IFU
7-456 A-400  CHOLINESTERASE
III GENERATION
1 x 42,5 ml 1 x 11,5 ml 180 App. in IFU
7-459 A-400  UIBC II GENERATION  1 x 29 ml 1 x 10 ml 150
7-465 A-400 dTIBC 1 x 27 ml 1 x 9 ml 100 App. in IFU
7-402 A-400  IgA 1 x 40 ml 1 x 9 ml 170 App. in IFU
7-403 A-400  IgG 1 x 40 ml 1 x 16 ml 170 App. in IFU
7-405 A-400  IgM 1 x 40 ml 1 x 9 ml 170 App. in IFU
7-407 A-400  APOLIPOPROTEIN B 1 x 40 ml 1 x 9 ml 170 App. in IFU
7-410 A-400  TRANSFERIN 1 x 40 ml 1 x 12 ml 180 App. in IFU
7-411 A-400  COMPLEMENT C3 1 x 40 ml 1 x 9 ml 170 App. in IFU
7-413 A-400  COMPLEMENT C4 1 x 40 ml 1 x 9 ml 210 App. in IFU
7-415 A-400  HAPTOGLOBIN 1 x 40 ml 1 x 9 ml 210 App. in IFU
7-418 A-400  CERULOPLASMIN 1 x 40 ml 1 x 9 ml 210 App. in IFU
7-419 A-400  FIBRINOGEN* 1 x 31 ml 1 x 8,5 ml 130 App. in IFU
7-421 A-400  ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID 1 x 40 ml 1 x 9 ml 210 App. in IFU
7-422 A-400  ALPHA 1 ANTITRYPSIN 1 x 41 ml 1 x 8,5 ml 190 App. in IFU
7-423 A-400  ANTITHROMBIN III* 2 x 17 ml 1 x 7,5 ml 180 App. in IFU
7-425 A-400  CRP ULTRA 1 x 30 ml 1 x 30 ml 160 App. in IFU
7-426 A-400  MYOGLOBIN 1 x 29 ml 1 x 10,5 ml 160   App. in IFU
7-417 A-400 PROCALCITONIN 1 x 21 ml 1 x 9 ml 100 App. in IFU
7-428 A-400 LIPOPROTEIN (a) 1 x 36 ml 1 x 18 ml 160   App. in IFU
7-430 A-400  FERRITIN 1 x 30 ml 1 x 13,5 ml 130   App. in IFU
7-431 A-400  TOTAL IgE 1 x 33 ml 1 x 17 ml 180 App. in IFU
7-432 A-400  ALPHA-FETOPROTEIN 1 x 33 ml 1 x 17 ml 170 App. in IFU
7-435 A-400  ALPHA 1-MICROGLOBULIN 1 x 32 ml 1 x 32 ml 170   App. in IFU
7-437 A-400  RF 1 x 40 ml 1 x 14 ml 160
7-440 A-400  ASO 1 x 40 ml 1 x 28 ml 220  
7-112 A-400  HbA1c DIRECT II GENERATION 1 x 42 ml 1 x 14,25 ml 190   App. in IFU
7-446 A-400  D-DIMER 1 x 40 ml 1 x 14 ml 220  
7-400 A-400  CYSTATIN C 2 x 16,6 ml 1 x 6,2 ml 150 App. in IFU
7-444 A-400 MICROALBUMIN II GENERATION 2 x 24 ml 2 x 5,6 ml 200 App. in IFU
7-461 A-400 VALPROIC ACID 1 x 31 ml 1 x 12 ml 100 App. in IFU
 
     

* available soon


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.