Menu
   
      Przedstawiciel handlowy ds. diagnostyki laboratoryjnej IVD
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko
Przedstawiciel handlowy ds. diagnostyki laboratoryjnej IVD
Wymiar pracy: pełny etat
Miejsce pracy: województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie i łódzkie


 Twój zakres obowiązków

 • realizacja planów sprzedaży produktów medycznych z oferty firmy (odczynniki i medyczne analizatory diagnostyczne);
 • aktywne pozyskiwanie nowych Klientów oraz utrzymywanie relacji ze stałymi odbiorcami;
 • prezentacja i promowanie oferty firmy na zjazdach i konferencjach;
 • wykonywanie pracy na terenie województw (z powiatami ościennymi): woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie i łódzkie.

Jakie kompetencje są dla nas ważne?

 • wykształcenie wyższe biologiczne, medyczne: z zakresu analityki medycznej, biologii, biotechnologii, medycyny, weterynarii, farmacji lub pokrewne;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku handlowym w branży medycznej - warunek konieczny, preferowane doświadczenie w branży diagnostyki laboratoryjnej (IVD);
 • praktyczna umiejętność sprzedaży zarówno B2B oraz w sektorze publicznym (procedury przetargowe);
 • gotowość do stałej pracy mobilnej w terenie - warunek konieczny;
 • wysokie umiejętności negocjacyjne i znajomość technik sprzedaży;
 • wysokie zorientowanie na osiąganie wyników;
 • praktyczna dobra znajomość obsługi komputera oraz MS Excel;
 • czynne prawo jazdy kat. B;
 • pozytywne nastawienie, pasja do sprzedaży, chęć do pracy z ludźmi, samodzielność.

Oferujemy

 • umowę o pracę;
 • niezbędne narzędzia pracy: samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy; wynagrodzenie zasadnicze oraz system premiowy po okresie próbnym
 • nowoczesny system komunikacji wewnętrznej EMPLO;
 • możliwość ciągłego rozwoju i podwyższania swoich kompetencji;
 • częściowe dofinansowanie Pracodawcy do jednego z benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe lub karta sportowa;
 • elastyczny czas pracy;
 • możliwość częściowej pracy zdalnej;
 • przyjazna atmosfera pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Do CV proszę zgodnie z Państwa wolą wkleić dowolną z poniższych zgodę:
1.    Wyrażam zgodę/Nie wyrażam* zgody na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych zawartych
w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach  dla potrzeby niniejszej rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22  będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody.
2.    Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych zawartych
w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach  dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22  będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody.
 (*) Niepotrzebne wykreślić: wyrażam/nie wyrażam

Informacje zgodne z wymaganiami RODO

Administratorem danych osobowych jest PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach  ul. Wiosenna 22. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Podstawą  prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na  Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO, przepisy prawa, związane z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy oraz przepisy o ochronie danych osobowych art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), a od 28 maja 2018r. Rozporządzenie Parlamentu europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe zostały przekazane w sposób jawny i dobrowolny.

Pragniemy poinformować, iż w związku z przetwarzaniem danych ma Pan/Pani prawo:

 • dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych o ile pozwalają na to przepisy prawa a także przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Pani/Pana dane nie będą polegać profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych do przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż okres 2 lat.
 • Pytania w zakresie Pani/Pana danych osobowych oraz w kwestii wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować do - e-mail: inspektor@cormay.pl.
 • Informujemy, ze inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Magdalena Pawelec.

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.