Menu
   
      WASHING SOLUTIONS / DETERGENTS FOR ANALYSERS
 
  Investor Relations
 


 

Parameter

 

Catalog number

MSDS

WASHING SOLUTION CONCENTRATE 3-102, 3-103  
PRESTIGE 24i ALKALINE WASHING SOLUTION 3-104  
PRESTIGE 24i ACID WASHING SOLUTION 3-105  
ACCENT-200 ALKALINE WASHING SOLUTION 3-108  
A-400 ALKALINE WASHING SOLUTION 3-110
ACCENT-300 ALKALINE WASHING SOLUTION 3-112
BIOLIS 50i ALKALINE WASHING SOLUTION 3-123
A-800 ALKALINE WASHING SOLUTION 7-897
ACCENT-200 ACID WASHING SOLUTION 3-109  
A-400 ACID WASHING SOLUTION 3-111
ACCENT-300 ACID WASHING SOLUTION 3-113
BIOLIS 50i ACID WASHING SOLUTION 3-124
A-800 ACID WASHING SOLUTION 7-896
CONCENTRATED DETERGENT B 3-117, 3-118  
ACCENT WASHING SOLUTION 3-119  
OS WASH 3-122  
BIOLIS WASHING SOLUTION 3-126, 3-127  

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.