Menu
   
      A-800
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

Cat. No Name     Insert
 
 7-801  A-800 GLUCOSE  
 7-802  A-800 GLUCOSE HEX  
 7-803  A-800 CHOL  
 7-804  A-800 ALBUMIN  
 7-805  A-800 TOTAL PROTEIN  
 7-806  A-800 URINE PROTEINS (II GEN)  
 7-807  A-800 BIL TOTAL (II GEN)  
 7-808  A-800 BIL DIRECT (III GEN)  
B99-R0004 A-800 BIL DIRECT VANADATE  
 7-809  A-800 TG  
 7-810  A-800 TG MONO  
 7-812  A-800 CREA ENZYMATIC  
 7-813  A-800 UA  
 7-813 A-800 UA II GENERATION  
 7-881  A-800 UA PLUS  
 7-814  A-800 UREA  
7-814 A-800 UREA II GENERATION  
 7-815  A-800 HDL DIRECT (II GEN)  
 7-816  A-800 LDL DIRECT (II GEN)  
 7-818  A-800 ETHANOL  
 7-820  A-800 CALCIUM ARSENAZO  
7-820  A-800 CALCIUM ARSENAZO II GENERATION  
 7-821  A-800 MG  
 7-822  A-800 PHOSPHORUS (II GEN)  
7-822 A-800 PHOSPHORUS (III GEN)  
 7-823  A-800 FERRUM  
 7-824  A-800 UIBC  
 7-825  A-800 dTIBC  
 7-826  A-800 ALAT  
7-826  A-800 ALAT II GEN  
 7-827  A-800 ASAT  
7-827  A-800 ASAT II GEN  
 7-828  A-800 AMYLASE  
 7-829  A-800 AMYLASE EPS  
 7-830  A-800 ALP  
 7-832  A-800 CK  
 7-833  A-800 CK-MB  
 7-834  A-800 GGT  
 7-836  A-800 LDH  
 7-837  A-800 LIPASE (II GEN)  
 7-844  A-800 ASO  
 7-845  A-800 RF  
 7-847  A-800 CRP ULTRA  
 7-856  A-800 D-DIMER  
 7-862  A-800 HbA1c DIRECT (II GEN)  
 7-817  A-800 LACTATE  
 7-819  A-800 BILE ACIDS  
 7-831  A-800 ACP  
 7-835  A-800 HBDH  
 7-838  A-800 CHOLINESTERASE (III GEN)  
 7-839  A-800 IgA  
 7-840  A-800 IgG  
 7-842  A-800 IgM  
 7-842  A-800 COMPLEMENT C3  
 7-843  A-800 COMPLEMENT C4  
 7-848  A-800 TOTAL IgE  
 7-849  A-800 LIPOPROTEIN (a)  
 7-850  A-800 HAPTOGLOBIN  
 7-851  A-800 CERULOPLASMIN  
 7-852  A-800 ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID  
 7-853  A-800 ALPHA 1-ANTITRYPSIN  
 7-854  A-800 ANTITHROMBIN III  
 7-855  A-800 FIBRINOGEN  
 7-857  A-800 MYOGLOBIN  
 7-858  A-800 FERRITIN  
 7-859  A-800 TRANSFERRIN  
 7-861  A-800 APOLIPOPROTEIN B  
 7-863  A-800 CYSTATIN C  
 7-864  A-800 MICROALBUMIN (II GEN)  
 7-876  A-800 PROCALCITONIN  

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.