Menu
   
      URINALYSIS
 
  Investor Relations
 


 

 

Parameter

Catalog number

MSDS

URI TEX mALB & CREA URINE STRIPS X-945
CORMAY URINE STRIPS 10 6-050
CORMAY URINE STRIPS 11 6-051
CORMAY URINE STRIPS 10AC 6-055
CORMAY URINALYSIS CONTROLS 6-054

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.