Menu
   
      Accent 200 / 220S
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

 

Nr kat. Zestaw Instrukcja
7-201 ACCENT-200 GLUCOSE
7-252 ACCENT-200 GLUCOSE HEX
7-204 ACCENT-200 CHOL
7-238 ACCENT-200 ALBUMIN
7-236 ACCENT-200 TOTAL PROTEIN II GENERACJA  
7-242 ACCENT-200 URINE PROTEINS II GENERACJA
7-245 ACCENT-200 BIL TOTAL II GENERACJA
7-248
ACCENT-200 BIL DIRECT IV GENERACJA
 
B99-R0001 ACCENT-200 BIL DIRECT VANADATE
7-253 ACCENT-200 TG
7-273 ACCENT-200 TG mono
7-233 ACCENT-200 CREATININE
7-277 ACCENT-200 CREA ENZYMATIC  
7-208 ACCENT-200 UA II GENERACJA
7-206 ACCENT-200 UREA II GENERACJA
7-279 ACCENT-200 HDL DIRECT II GENERACJA  
7-280 ACCENT-200 LDL DIRECT II GENERACJA  
7-278 ACCENT-200 ETHANOL
7-198 ACCENT-200 BILE ACIDS
7-266 ACCENT-200 LACTATE   
7-247 ACCENT-200 CALCIUM ARSENAZO II GENERACJA
7-262 ACCENT-200 MG II GENERACJA
7-243 ACCENT-200 PHOSPHORUS III GENERACJA
7-258 ACCENT-200 FERRUM II GENERACJA  
7-265 ACCENT-200 dTIBC
7-216 ACCENT-200 ALAT II GENERACJA
7-214 ACCENT-200 ASAT II GENERACJA
7-255 ACCENT-200 AMYLASE
7-276 ACCENT-200 AMYLASE EPS
7-212 ACCENT-200 ALP II GENERACJA  
7-220 ACCENT-200 CK
7-227 ACCENT-200 CK-MB
7-224 ACCENT-200 GGT
7-241 ACCENT-200 HBDH
7-239 ACCENT-200 LDH
7-209 ACCENT-200 LIPASE (triton free)
7-256 ACCENT-200 CHOLINESTERASE III GENERACJA
7-259 ACCENT-200 UIBC II GENERACJA
7-202 ACCENT-200 IgA
7-203* ACCENT-200 IgG
7-205 ACCENT-200 IgM
7-207* ACCENT-200 APOLIPOPROTEIN B
7-210 ACCENT-200 TRANSFERIN
7-211* ACCENT-200 COMPLEMENT C3
7-213* ACCENT-200 COMPLEMENT C4
7-215* ACCENT-200 HAPTOGLOBIN
7-218* ACCENT-200 CERULOPLASMIN
7-219* ACCENT-200 FIBRINOGEN
7-221* ACCENT-200 ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID
7-222* ACCENT-200 ALPHA 1 ANTITRYPSIN
7-225 ACCENT-200 CRP ULTRA
7-226* ACCENT-200 MYOGLOBIN
7-228* ACCENT-200 LIPOPROTEIN (a)
7-230 ACCENT-200 FERRITIN
7-231 ACCENT-200 TOTAL IgE
7-237 ACCENT-200 RF
7-240 ACCENT-200 ASO
7-111 ACCENT-200 HbA1c DIRECT II GENERACJA
7-246 ACCENT-200 D-DIMER  
7-200* ACCENT-200 CYSTATIN C  
7-244
ACCENT-200 MICROALBUMIN II GENERACJA
 * Niedostępne na analizatorze ACCENT-220S

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.