Menu
   
      A-400
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

 

Nr kat. Zestaw Instrukcja
7-401 A-400 GLUCOSE
7-464 A-400 GLUCOSE HEX
7-404 A-400 CHOL
7-438 A-400 ALBUMIN
7-436 A-400 TOTAL PROTEIN II GENERACJA
7-442 A-400 URINE PROTEINS
II GENERACJA
7-445 A-400 BIL TOTAL II GENERACJA
7-448
A-400 BIL DIRECT IV GENERACJA
B99-R0003 A-400 BIL DIRECT VANADATE
7-453 A-400 TG
7-473 A-400 TG mono
7-477 A-400 CREA ENZYMATIC
7-408 A-400 UA II GENERACJA
7-406 A-400 UREA II GENERACJA
7-479 A-400 HDL DIRECT II GENERACJA
7-480 A-400 LDL DIRECT II GENERACJA
7-466 A-400 LACTATE
7-478 A-400 ETHANOL
7-484 A-400 BILE ACIDS
7-447 A-400 CALCIUM ARSENAZO II GENERACJA
7-429 A-400 MG II GENERACJA
7-443 A-400 PHOSPHORUS III GENERACJA
7-458 A-400 FERRUM II GENERACJA
7-416 A-400 ALAT II GENERACJA
7-414 A-400 ASAT II GENERACJA
7-455 A-400 AMYLASE
7-476 A-400 AMYLASE EPS
7-412 A-400 ALP II GENERACJA
7-420 A-400 CK
7-427 A-400 CK-MB
7-424 A-400 GGT
7-441 A-400 HBDH
7-439 A-400 LDH
7-409 A-400 LIPASE (triton free)
7-456 A-400 CHOLINESTERASE
III GENERACJA
7-459 A-400 UIBC II GENERACJA
7-465 A-400 dTIBC
7-402 A-400 IgA
7-403 A-400 IgG
7-405 A-400 IgM
7-407 A-400 APOLIPOPROTEIN B
7-410 A-400 TRANSFERIN
7-411 A-400 COMPLEMENT C3
7-413 A-400 COMPLEMENT C4
7-415 A-400 HAPTOGLOBIN
7-418 A-400 CERULOPLASMIN
7-419 A-400 FIBRINOGEN
7-421 A-400 ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID
7-422 A-400 ALPHA 1 ANTITRYPSIN
7-425 A-400 CRP ULTRA
7-426 A-400 MYOGLOBIN
7-428 A-400 LIPOPROTEIN (a)
7-430 A-400 FERRITIN  
7-431 A-400 TOTAL IgE
7-437 A-400 RF
7-440 A-400 ASO
7-112 A-400 HbA1c DIRECT II GENERACJA
7-446* A-400 D-DIMER*  
7-400 A-400 CYSTAINA C  
7-444 A-400 MICROALBUMIN II GENERACJA
7-417 A-400 PROCALCITONIN II GENERACJA
     
* wkrótce dostępne

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.