Menu
   
      Analyzers
 
  Investor Relations
 


 

KG-500


Throughput: 60 tests/hour for PT
50 tests/hour for PT and APTT
Parameters: PT, APTT, TT, FIB, D-Dimer, others

Reliable test results:

- automatic washing both sides of probe
- reagent and sample mixing in mechanical arm

Measuring methods:
- Clotting
- Chromogenic
- Immunologic

7 dedection channels:
- 5 for clotting assays
- 1 for chromogenic assays
- 1 for immunologic assays

Memory: 100 000 test results and 10 000 reaction curves
Automatic, Random Access
STAT sample priority
Auto re-diluent / re-test
Borcode-reading for sample (optional)
Bidirectional LIS


 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.