Menu
   
      Historia
 
  Relacje inwestorskie
 


 

1985-1989

 • Powstaje Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY, pierwsza polska, prywatna firma produkująca odczynniki dla laboratoriów medycznych.
 • W ofercie pojawia się test do oznaczania stężenia glukozy metodą enzymatyczną - nowość na ówczesnym polskim rynku diagnostycznym.

1989-1990

 • Współpraca z krajowymi ośrodkami akademickimi, a w szczególności z Akademią Medyczną w Gdańsku owocuje wprowadzeniem na rynek szeregu nowych testów, zwłaszcza tak ważnych jak testy do oznaczania cholesterolu i aminotransferaz.
 • Kooperacja ze szwajcarską firmą Hoffman-La Roche® i produkcja kolejnych testów w oparciu o umowę licencyjną.
 • Eksport wyrobów do ZSRR.

1991-1995

 • Wyłączność w zakresie dystrybucji odczynników i aparatury diagnostycznej Hoffman - La Roche®
  (do 1998 roku).
 • Ekspansja produktów PZ CORMAY na rynki Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Współpraca z firmą Sebia® - sprzęt i aparatura do elektroforezy.
 • Współpraca z firmą TECO® - odczynniki i aparatura do koagulologii.
 • Wprowadzenie na polski rynek sytemu pobierania krwi firmy Becton Dickinson
  (do 1999)

1996-2001

 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji linii ciekłych odczynników Liquick Cor®
 • Uruchomienie linii produkcyjnej odczynników hematologicznych.
 • W ramach współpracy z firmą J.T. Baker® rozszerzenie oferty o krew kontrolną do analizatorów hematologicznych.
 • Produkcja licencyjna odczynników monoklonalnych do oznaczania grup krwi jako efekt współpracy z Serologicals Ltd®.
 • Kontrakt z amerykańskim koncernem Abbott® na dostawę odczynników PZ CORMAY.
 • Współpraca z firmą GREINER BIO-ONE® - dystrybucja próżniowego systemu do pobierania krwi na obszarze Polski 

2002-2005

 • Współpraca z japońską firmą Tokyo-Boeki® - dystrybucja  wysokiej klasy analizatora Prestige 24i w Polsce 
  i w wybranych krajach europejskich 
 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji specjalnej ciekłej linii odczynników PZ CORMAY do analizatora Prestige 24i.
 • Eksport testów diagnostycznych PZ CORMAY w krajach Europy Zachodniej.
 • Kontynuacja ekspansji eksportu do krajów Dalekiego i Bliskiego Wschodu.
 • Sprzedaż odczynników CORMAY w krajach Afryki.
 • Kooperacja z amerykańska firmą QUIDEL® w zakresie aparatury i testów do analizy moczu
 • Wprowadzenie na polski rynek nowych rozwiązań izolacji materiału zakaźnego z kału - współpraca z firmą DiaSys® USA.

2005-2006

 • Współpraca ze szwajcarską firmą Orphèe – dystrybucja analizatorów hematologicznych Mythic 18 i Mythic 22.
 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji odczynników do analizatorów hematologicznych Mythic 18 i Mythic 22.
 • Wprowadzenie do oferty nowych analizatorów biochemicznych ACCENT-200
  i ACCENT-300.
 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji linii odczynników do analizatora ACCENT-300.
 • Współpraca z firmą IRIS® - dystrybucja analizatora IChem 100 do analizy moczu.
 • 19.12.2006 przekształcenie Przedsiębiorstwa Zagranicznego CORMAY 
  w PZ CORMAY S.A. 
 • Rozszerzenie działalności o rynek weterynaryjny

2007-2009

 • 20 sierpnia 2009 roku - debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych
 • Wprowadzenie do oferty analizatorów biochemicznych BS-130 I BS-400
 • Opracownie i wdrożenie do produkcji linii odczynnikowych do analizatorów BS-130 i BS-400
 • Wprowadzenie do oferty unikalnej technologii płynnej cytologii cienkowarstwowej - Novaprep (do 2012)

 

2010-obecnie

 • akwizycja szwajcarskiej firmy Orphèe SA
 • akwizycja irlandziej firmy Audit Diagnostics
 • wprowadzenie do oferty linii odczynnikowej do analizatora Biolis 12i, 15i, 50i
 • akwizycja włoskiej firmy Diesse
 • wprowadzenie do oferty systemu do analizy moczu URI TEX
 • wprowadzenie do oferty szwajcarskiego aparatu do barwienia rozmazów hematologicznych Mythic TS

 

Obecna strategia

 • Systematyczne poszerzanie oferty i dostosowanie jej do bieżących potrzeb rynku diagnostyki laboratoryjnej przy niekwestionowanej jakości oferowanych wyrobów i niezmiennie wysokim poziomie świadczonych usług.

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.