Menu
   
      Olympus AU400/AU640
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

 

Nr kat.

 Nazwa       R1        R2 Instr.

 

9-401

OS - GLUCOSE 4 x 53,5 ml -
9-477 OS - GLUCOSE HEX 4 x 43 ml 4 x 11 ml

9-402

OS - CHOL 2 x 56 ml -

9-403

OS - ALBUMIN 2 x 33,5 ml -

9-404

OS - TOTAL PROTEIN II GENERACJA 3 x 54 ml -

9-405

OS - BIL TOTAL II GENERACJA 6 x 49 ml 6 x 14 ml

9-406

OS - BIL DIRECT IV GENERACJA 6 x 49 ml 6 x 14 ml

9-407

OS - TG 2 x 56 ml 2 x 21 ml

9-473

OS - TG MONO 6 x 52,5 ml -

9-470

OS - CREATININE ENZYMATIC 2 x 48,5 ml 2 x 18,5 ml

9-409

OS - UA II GENERACJA -2 x 56 ml 2 x 18,5 ml

9-410

OS - UREA II GENERACJA 3 x 49 ml 3 x 15 ml

9-411

OS - HDL DIRECT II GENERACJA 2 x 48 ml 2 x 18 ml

9-412

OS - LDL DIRECT II GENERACJA 2 x 34 ml 2 x 13 ml

9-460

OS - ETHANOL 2 x 32 ml -

 9-475

OS - BILE ACIDS 2 x 14,5 ml  2 x 5,5 ml 

9-461

OS - LACTATE 2 x 28,5 ml -

9-456

OS - CALCIUM ARSENAZO II GENERACJA 6 x 53 ml -

9-414

OS - MG II GENERACJA 4 x 27 ml -

9-415

OS - PHOSPHORUS III GENERACJA 2 x 53,5 ml -

9-416

OS - FERRUM 2 x 53 ml 2 x 13 ml

9-417

OS - ALAT II GENERACJA 6 x 42,5 ml 6 x 12,5 ml

9-418

OS - ASAT II GENERACJA 4 x 53,5 ml 4 x 16 ml

9-419

OS - AMYLASE 2 x 41 ml -

9-476

OS - AMYLASE EPS 2 x 53,5 ml 2 x 16 ml

9-420

OS - ALP II GENERACJA 3 x 44 ml 3 x 14

9-421

OS - CK 3 x 44,5 ml 3 x 14 ml

9-422

OS - CK-MB 2 x 33 ml 2 x 10,5 ml

9-423

OS - GGT 4 x 53,5 ml 4 x 15,5 ml

9-424

OS - HBDH 2 x 53,5 ml 2 x 16 ml

9-425

OS - LDH 2 x 53,5 ml 2 x 16 ml

9-426

OS - LIPASE (triton free) 2 x 34 ml 2 x 21,5 ml

9-458

OS - CHOLINESTERASE
III GENERACJA
1 x 43 ml 1 x 13 ml

9-427

OS - UIBC II GENERACJA 4 x 53,5 ml 4 x 16 ml

9-479

OS - dTIBC 1 x 23 ml 1 x 7 ml  

9-429

OS - IgA 1 x 44,5 ml 1 x 10,5 ml

9-430

OS - IgG 1 x 44,5 ml 1 x 18,5 ml

9-431

OS - IgM 1 x 43,5 ml 1 x 11 ml

9-432

OS - ASO 3 x 19 ml 3 x 31 ml

9-433

OS - RF 2 x 41 ml 2 x 16 ml

9-434

OS - COMPLEMENT C3

1 x 53 ml 1 x 13 ml

9-435

OS - COMPLEMENT C4 1 x 43 ml 1 x 11 ml

9-436

OS - FIBRINOGEN 1 x 34,5 ml 1 x 8,5 ml  

9-437

OS - CRP ULTRA 2 x 41 ml 2 x 41 ml

9-438

OS - TOTAL IgE 1 x 44,5 ml 1 x 23,5 ml

9-439

OS - LIPOPROTEIN (a) 1 x 36 ml 1 x 19 ml

9-440

OS - HAPTOGLOBIN 1 x 35,5 ml 1 x 9 ml

9-441

OS - CERULOPLASMIN 1 x 36 ml 1 x 9 ml

9-442

OS - ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID 1 x 36 ml 1 x 9 ml

9-443

OS - ALPHA 1-ANTITRYPSIN 1 x 45,5 ml 1 x 9 ml

9-445

OS - MYOGLOBIN 1 x 39,5 ml 1 x 14,5 ml

9-446

OS - FERRITIN 1 x 35 ml 1 x 19 ml

9-450

OS - APOLIPOPROTEIN B 1 x 53,5 ml 1 x 13 ml

9-451

OS - TRANSFERRIN 1 x 40,5 ml 1 x 12,5 ml

9-452*

OS - D-DIMER* 1 x 57,5 ml 1 x 22 ml  

9-457

OS - HbA1C DIRECT II GENERACJA 2 x 39 ml 2 x 15 ml

9-462

OS - CYSTATIN C 1 x 35,5 ml 1 x 10 ml

9-463

OS - MICROALBUMIN II GENERACJA 2 x 13,5 ml 2 x 3,5 ml

* dostępny wkrótce


 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.