Menu
   
      Reagents
 
  Investor Relations
 


 
Cat. no Name Quantity Insert
Protrombin Time (PT)
K-220 THROMBOPLASTIN PT-4 10 x 4 ml  
K-250 THROMBOPLASTIN PT-10 10 x 10 ml  
K-221 THROMBOPLASTIN PT-S-4 10 x 4 ml  
K-251 THROMBOPLASTIN PT-S-10 10 x 10 ml  
Act. Partial Thromboplastin Time (APTT)
K-320 APTT-P-4 10 x 4 ml  
K-350 APTT-P-10 10 x 10 ml  
K-355 Calcium Chloride 0,025M (with APPT-P) 10 x 10 ml  
K-420 APTT-EA-4 10 x 4 ml   
K-450 APTT-EA-10 10 x 10 ml  
K-455 Calcium Chloride 0,020M (with APTT-EA) 10 x 10 ml  
Fibrinogen (FIB)
K-500 FIBRINOGEN KIT-10 KIT  
K-550 FIBRINOGEN KIT-30 KIT  
K-503 Bovine Thrombin 100 1 x 2 ml  
K-504 Imidazole Buffered Saline 1 x 135 ml  
Thrombin Time
K-560 THROMBIN TIME 10 x 1 ml  
Control Plasma
K-100 CONTROL PLASMA NORMAL 10 x 1 ml  
K-101 Control Plasma Abnormal Level I 10 x 1 ml  
K-102 Control Plasma Abnormal Level 2 10 x 1 ml  
Calibration Plasma
K-720 Calibration Plasma-Normal Level 10 x 1 ml  
Visual D-Dimer
K-707 D-Dimer Kit kit  

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.