Menu
   
      BS-120/130
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

 

Nr kat Zestaw  
 
7-201 ACCENT-200 GLUCOSE  
7-204 ACCENT-200 CHOL  
7-238 ACCENT-200 ALBUMIN  
7-236 ACCENT-200 TOTAL PROTEIN II GENERACJA  
7-242 ACCENT-200 URINE PROTEINS  
7-245 ACCENT-200 BIL TOTAL II GENERACJA  
7-248
ACCENT-200 BIL DIRECT III GENERACJA
 
7-253 ACCENT-200 TG  
7-273 ACCENT-200 TG MONO  
7-233 ACCENT-200 CREATININE  
7-277 ACCENT-200 CREA ENZYMATIC  
7-208 ACCENT-200 UA  
7-206 ACCENT-200 UREA  
7-279 ACCENT-200 HDL DIRECT II GENERACJA  
7-280 ACCENT-200 LDL DIRECT II GENERACJA  
7-266 ACCENT-200 LACTATE  
7-247 ACCENT-200 CALCIUM ARSENAZO  
7-262 ACCENT-200 MG II GENERACJA  
7-243 ACCENT-200 PHOSPHORUS II GENERACJA  
7-258 ACCENT-200 FERRUM II GENERACJA  
7-216 ACCENT-200 ALAT  
7-214 ACCENT-200 ASAT  
7-255 ACCENT-200 AMYLASE  
7-276 ACCENT-200 AMYLASE EPS  
7-212 ACCENT-200 ALP II GENERACJA  
7-220 ACCENT-200 CK  
7-227 ACCENT-200 CK-MB  
7-224 ACCENT-200 GGT  
7-241 ACCENT-200 HBDH  
7-239 ACCENT-200 LDH  
7-256 ACCENT-200 CHOLINESTERASE  III GENERACJA  
7-249 ACCENT-200 ACP  
7-259 ACCENT-200 UIBC  
7-198 ACCENT-200 BILE ACID  
 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.