Menu
   
      Aktualizacje dla Użytkowników
 
  Relacje inwestorskie
 


 
DATA NOTATKA PDF
2022 05 10 ACCENT-200 ALKALINE WASHING SOLUTION, A-400 ALKALINE WASHING SOLUTION, ACCENT-300 ALKALINE WASHING SOLUTION oraz A-800 ALKALINE WASHING SOLUTION - zmiana temperatury przechowywania
2022 05 09 FLUSH (Nr kat. 8-860 i 8-861) - produkty do użytku serwisowego, be symboli IVD oraz CE
2022 05 09 BIL DIRECT IV GEN - zmiana formulacji
2022 04 28 PZ_2204_02 Zmiana klasyfikacji oraz oznakowania - PRESTIGE 24i ALKALINE WASHING SOLUTION
2022 04 28 PZ_2204_01 Zmiana klasyfikacji oraz oznakowania - PRESTIGE 24i ACID WASHING SOLUTION
2022 04 27 Kuwety reakcyjne-  dostepne  w ofercie jako części zużywalne bez oznakowania CE
2022 04 27 PZ_2204_03 CLEANER FOR MYTHIC 22 - usunięcie barwnika ze składu odczynnika
2022 03 10 PZ_2203_05 Zmiana klasyfikacji oraz oznakowania - FLUSH, FLUSH SET
2022 03 10 PZ_2203_04 Zmiana klasyfikacji oraz oznakowania - ACCENT-200 ALKALINE WASHING SOLUTION, ACCENT-300 ALKALINE WASHING SOLUTION, A-400 ALKALINE WASHING SOLUTION, A-800 ALKALINE WASHING SOLUTION
2022 02 22 PZ_2202_03 Usunięcie wzorca kreatyniny (3-STANDARD) z zestawu Liquick Cor-CREATININE 30
2022 02 21 PZ_2202_01 Zmiana typu i koloru nakrętek kontroli CK-MB, Załącznik 1
2021 12 01 Corlyte - wycofanie z oferty
2021 08 24 PZ_2108_01 Zmiana butelek linia A-800

Zał 1

Zał 2

2021 08 26 BS-800 EFEKT PRZENIESIENIA - aktualizacja
2021 08 05 Biolis 30i EFEKT PRZENIESIENIA - aktualizacja
Biolis 24i Premium EFEKT PRZENIESIENIA - aktualizacja
ACCENT-300 EFEKT PRZENIESIENIA - aktualizacja
ACCENT S120 EFEKT PRZENIESIENIA - aktualizacja
ACCENT MC240 & M320 EFEKT PRZENIESIENIA - aktualizacja
2021 07 28 BIL DIRECT VANADATE - wdrożenie do oferty
2021 07 09 CORMAY HDL 2-STANDARD - zmiana koloru butelek i nakrętek
2021 07 09 ACCENT-200 EFEKT PRZENIESIENIA - aktualizacja
BS-400 EFEKT PRZENIESIENIA - aktualizacja
BS-480 EFEKT PRZENIESIENIA - aktualizacja
2021 07 06 LIPASE- zmiana formulacji
2021 06 17 FLUSH  - zmiana sposobu pakowania

zał. 1

2021 06 02 Płyny myjące Prestige 24i - zmiana sposobu pakowania

zał. 1

2021 04 19 UA - zmiana technologii (wycofanie UA PLUS)
2021 04 09 Wycofanie z oferty odczynników ACP i AMG
2021 03 09 CALCIUM ARSENAZO II GEN- zmiana formulacji
2021 03 02 Wycofanie z oferty zestawu Liquick Cor-GLUCOSE 500 (2-203).
2021 02 01 CHOL, UREA II GEN- zmiana formulacji
2020 11 02 PHOSPHORUS III GEN - wdrożenie do oferty
2020 10 22 Accent-200 HbA1c Direct - objętość odczynnika lizującego
2020 10 06 Linia ACCENT-300 i A-400- powiadomienie o zmianach


zał. 1

zał. 2

2020 07 09 D-DIMER- wydłużenie badań
2020 07 07 EFEKT PRZENIESIENIA ACCENT-200, ACCENT-200 II GEN, ACCENT-220S - aktualizacja 
2020 06 26 ALAT, ASAT II GEN
2020 04 22 CORMAY AMMONIA/ETHANOL CONTROLS - zmiana koloru i rodzaju nakrętek
2020 01 17 CONCENTRATED DETERGENT B - przywrócenie do sprzedaży
2020 01 07 CLEANER FOR MYTHIC 22- zmiana specyfikacji

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.