Menu
   
      A - 800
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

Nr kat. Zestaw Instrukcja
 7-801  A-800 GLUCOSE
 7-802  A-800 GLUCOSE HEX
 7-803  A-800 CHOL
 7-804  A-800 ALBUMIN
 7-805  A-800 TOTAL PROTEIN
 7-806  A-800 URINE PROTEINS II GENERACJA
 7-807  A-800 BIL TOTAL
 7-808  A-800 BIL DIRECT IV GENERACJA
B99-R0004 A-800 BIL DIRECT VANADATE
 7-809  A-800 TG
 7-810  A-800 TG MONO
 7-812  A-800 CREA ENZYMATIC
7-813 A-800 UA II GENERACJA
7-814 A-800 UREA II GENERACJA
 7-815  A-800 HDL DIRECT
 7-816  A-800 LDL DIRECT
 7-818  A-800 ETHANOL
7-820 A-800 CALCIUM ARSENAZO II GENERACJA
 7-821  A-800 MG
7-822 A-800 PHOSPHORUS III GENERACJA
 7-823  A-800 FERRUM
 7-824  A-800 UIBC
 7-825  A-800 dTIBC
7-826 A-800 ALAT II GENERACJA
7-827 A-800 ASAT II GENERACJA
 7-828  A-800 AMYLASE
 7-829  A-800 AMYLASE EPS
 7-830  A-800 ALP
 7-832  A-800 CK
 7-833  A-800 CK-MB
 7-834  A-800 GGT
 7-836  A-800 LDH
 7-873  A-800 LIPASE (triton free)
 7-844  A-800 ASO
 7-845  A-800 RF
 7-847  A-800 CRP ULTRA
 7-856  A-800 D-DIMER  
 7-862  A-800 HbA1c DIRECT
 7-817  A-800 LACTATE
 7-819  A-800 BILE ACIDS
 7-835  A-800 HBDH
7-838 A-800 CHOLINESTERASE III GENERACJA
 7-839  A-800 IgA
 7-840  A-800 IgG
7-842  A-800 IgM
7-842  A-800 COMPLEMENT C3
7-843  A-800 COMPLEMENT C4
 7-848  A-800 TOTAL IgE
 7-849  A-800 LIPOPROTEIN (a)
 7-850  A-800 HAPTOGLOBIN
 7-851  A-800 CERULOPLASMIN
 7-852  A-800 ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID
 7-853  A-800 ALPHA 1-ANTITRYPSIN
 7-855  A-800 FIBRINOGEN  
 7-857  A-800 MYOGLOBIN
 7-858  A-800 FERRITIN
 7-859  A-800 TRANSFERRIN
 7-861  A-800 APOLIPOPROTEIN B
 7-863  A-800 CYSTATIN C
 7-864  A-800 MICROALBUMIN II GENERACJA
 7-876  A-800 PROCALCITONIN II GENERACJA

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.