Menu
   
      JAKOŚĆ
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Wszystkie produkty PZ CORMAY S.A. są weryfikowane z użyciem protokołów NCCLS.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 / 13 485
Zatwierdzony przez Llyod’s Register Quality Assurance Limited. System Zarządzania Jakością obejmuje projektowanie, wytwarzanie 
i dystrybucję odczynników do diagnostyki in vitro dla laboratoriów medycznych, przemysłowych i naukowych oraz sprzedaż i serwis aparatów medycznych.


 Znak CE i  deklaracja zgodności z Dyrektywą 98/79/EC na wszystkie produkty PZ CORMAY oraz zgłoszenie wszystkich towarów
w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
   
Polityka jakości PZ CORMAY S.A.
 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.