Menu
   
      Kalibratory / Wzorce
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Parametr

Nr katalogowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KALIBRATORY

CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1

5-174, 5-176

 

CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2

5-175, 5-177

 

CORMAY HDL/LDL CALIBRATOR

5-178

 

CORMAY BILE ACIDS CALIBRATOR 3-125

CORMAY IMMUNO-MULTICAL

4-287

 

CORMAY APOLIPOPROTEIN CALIBRATORS

4-289

 

CORMAY FIBRINOGEN CALIBRATOR

4-292

 

CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS

4-276

 

CORMAY MYOGLOBIN CALIBRATORS

4-279

 

CORMAY PROCALCITONIN CALIBRATORS

5-136

 

CORMAY Lp(a) CALIBRATORS

4-281

 

CORMAY FERRITIN CALIBRATORS

4-491

 

CORMAY IgE CALIBRATORS

4-280

 

CORMAY AFP CALIBRATORS

4-282

 

CORMAY ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (S)

4-286

 

CORMAY ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (U)

4-285

CORMAY RF CALIBRATORS

4-277

 

CORMAY ASO CALIBRATOR

4-278

 

CORMAY HbA1c DIRECT CALIBRATORS

4-308

 

CORMAY CK-MB CALIBRATOR

5-182

 

CORMAY D-DIMER CALIBRATOR

4-259

 

CORMAY URINE PROTEINS CALIBRATORS

5-181

 

CORMAY CYSTATIN C CALIBRATORS

5-185

 

CORMAY ETHANOL CALIBRATORS

5-105

 

CORMAY ETHANOL CALIBRATOR 100

5-106

CORMAY MICROALBUMIN CALIBRATOR

5-193

 

CORMAY CARBAMAZEPINE CALIBRATORS

5-112

 

CORMAY VALPROIC ACID CALIBRATORS

5-151

 

CORMAY AMPHETAMINE CUT-OFF 1000 CALIBRATORS

4-510

 

CORMAY AMPHETAMINE CALIBRATORS

4-509

CORMAY BENZODIAZEPINES CUT-OFF 200 CALIBRATORS

4-473

 

CORMAY BENZODIAZEPINES CALIBRATORS

4-392

CORMAY BARBITURATES CUT-OFF 200 CALIBRATORS

4-387

 

CORMAY BARBITURATES CALIBRATORS

4-393

CORMAY METHADONE CUT-OFF 300 CALIBRATORS

4-465

 

CORMAY METHADONE CALIBRATORS

4-463

CORMAY OPIATES CUT-OFF 300 CALIBRATORS

4-471

 

CORMAY OPIATES CALIBRATORS

4-470

CORMAY THC CUT-OFF 100 CALIBRATORS

4-468

 

CORMAY THC CALIBRATORS

4-467

WZORCE

ALBUMIN STANDARD

5-115

 

PROTEIN STANDARD 4

5-116

 

CALCIUM STANDARD

5-132

 

CHOLESTEROL STANDARD 200

5-118

 
CHOLESTEROL STANDARD 400 5-119

CREATININE STANDARD 2

5-123

 

GLUCOSE STANDARD 100

5-121

 

GLUCOSE STANDARD 300

5-122

MG STANDARD

5-127

 

PHOSPHORUS STANDARD

5-120

 

TRIGLYCERIDES STANDARD 220

5-130

 

UREA STANDARD 42

5-128

 

URIC ACID STANDARD 5

5-125

 

IRON STANDARD 56

5-133

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.