Menu
   
      Płyny myjące / Detergenty do analizatorów
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Parametr

Nr katalogowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PŁYNY MYJĄCE DO ANALIZATORÓW

WASHING SOLUTION CONCENTRATE

3-102, 3-103

 

PRESTIGE 24i ALKALINE WASHING SOLUTION

3-104

 

PRESTIGE 24i ACID WASHING SOLUTION

3-105

 

ACCENT-200 ALKALINE WASHING SOLUTION

3-108

 

A-400 ALKALINE WASHING SOLUTION

3-110

ACCENT-300 ALKALINE WASHING SOLUTION

3-112

A-800 ALKALINE WASHING SOLUTION

7-897

ACCENT-200 ACID WASHING SOLUTION

3-109

 

A-400 ACID WASHING SOLUTION

3-111

ACCENT-300 ACID WASHING SOLUTION

3-113

A-800 ACID WASHING SOLUTION 7-896

CONCENTRATED DETERGENT B

3-117, 3-118

   

ACCENT WASHING SOLUTION

3-119  

OS WASH

3-122

 
BIOLIS WASHING SOLUTION 3-126, 3-127  

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.