Menu
   
      Odczynniki
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Parametr

Nr katalogowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

HEMATOLOGIA

DILUENT

8-879; 8-882

 

LYSING REAGENT

8-880

 

LYSING REAGENT CN FREE

8-883

 

DILUENT

8-866; 8-886

 

CLEANER

8-868

 

LYSING REAGENT

8-870

 

LYSING REAGENT CN FREE

8-890

 

DILUENT NK

8-522

 

LYSING REAGENT NK 3

8-523

 

LYSING REAGENT NK 5

8-524

 

CLEANING REAGENT NK

8-525

 

ENZYMATIC CLEANER NK

8-527

 

DILUENT

8-892

 

LYSING REAGENT CN FREE

8-893

 

CLEANING REAGENT

8-894

 

ENZYMATIC CLEANER FORTE

8-895

 

DILUENT PLUS

8-875

 

LYSING REAGENT KX21 CN FREE

8-877

 

LYSING REAGENT KX21 CN FREE

8-884

ENZYMATIC CLEANER

8-831

 

ENZYMATIC CLEANER FORTE

8-513

 

DILUENT

8-813

 

LYSING REAGENT CN FREE

8-814

 

DILUENT

8-500

 

LYSING REAGENT CN FREE

8-501

 

LYSING REAGENT CN FREE

8-502

LYSING REAGENT EO

8-503

 

LYSING REAGENT BASO II

8-504

 

ENZYMATIC CLEANER

8-505

 

FLUSH, FLUSH SET

8-832, 8-860, 8-861, 8-891, 8-896

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.