Menu
   
      Analityka ogólna
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

Parametr

Nr katalogowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

URI TEX mALB & CREA URINE STRIPS X-945
CORMAY URINE STRIPS 10 6-050
CORMAY URINE STRIPS 11 6-051
CORMAY URINE STRIPS 10AC 6-055
CORMAY URINALYSIS CONTROLS 6-054

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.