Menu
   
      Maglumi
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

TARCZYCA
TSH
T3
T4
FT3
FT4
TG
TGA
TMA  
TRAb
Rev T3
anty- TPO
PŁCIOWE
FSH
LH
HCG/ β- HCG
PRL
Estradiol
Wolny estriol
PRG
Testosteron
Wolny testosteron
DHEA-S
AMH
SHBG
Androstendion
17-OH progesteron
METABOLIZM CUKRÓW
C-peptyd
Insulina
Proinsulina
IAA
GAD65
ICA
IGF-1
Anty-IA2
METABOLIZM KOSTNY
Intact PTH
Kalcytonina
Osteokalcyna
25-OH witamina D
NOWOTWOROWE
Ferrytyna
AFP
CEA
Calkowity PSA
f-PSA
PAP  
TPA
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 50
CYFRA 21-1
CA 242
CA 72-4
NSE
S-100  
SCCA
HE4
HER-2  
PG I  
PG II  
H. pylori IgG
H. pylori IgM
H. pylori IgA
Gastrin-17
ZAPALNE
PCT
IL-6
hsCRP  
Serum Amyloid A
CRP
KARDIOLOGICZNE
CK-MB
Troponina I  
Mioglobina  
NT-proBNP
A I
A II  
Aldosteron
D-dimer
bezpośrednia renina
hs-cTnl
Lp-PLA2  
H-FABP
FUNKCJE NEREK
β2-MG
Albumina  
WŁÓKNIENIE WĄTROBY
HA
PIVKA-Ⅱ 
PIIIP N-P  
C IV  
Laminina
Choliglicyna  
IMMUNOGLOBULINY
IgE
IgM
IgA (surowica)
IgA (mocz)  
IgG (surowica)
IgG (mocz)
MONITOROWANIE LEKÓW
CSA  
Digoksyna
FK 506  
TORCH
Toxo IgG
Toxo IgM
Różyczka IgG
Różyczka IgM
CMV IgG
CMV IgM
HSV-1/2 IgG
HSV-2 IgG  
HSV-1/2 IgM  
ANEMIA
FA
Witamina B12
Erytropoetyna
AUTOIMMUNOLOGIA
anti-dsDNA IgG
ANA Screen
ENA Screen
anti-Scl-70 IgG
anti-CCP IgG
anti-Centromeres IgG
anti-M2-3E IgG
anti-histones IgG
anti-Rib-P IgG
anti-nRNP/Sm IgG
anti-Sm IgG
anti-SS-A IgG
anti-SS-B IgG
anti-Jo-1 IgG
EBV
EBV EA IgG
EBV EA IgA
EBV VCA IgG
EBV VCA IgM
EBV VCA IgA
EBV NA IgG
EBV NA IgA
ZAKAŹNE
anti-HAV  
anti-HCV
HAV IgM  
Syphilis
Chagas  
2019-nCoV IgM
2019-nCoV IgG
SARS-CoV-2 RT-PCR
SARS-CoV-2 S-RBD IgG
SARS-CoV-2 Ag
SARS-CoV-2 NAb
HIV Ab/Ag Combi
INNE
GH
kortyzol
ACTH
IGFBP-3

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.