Menu
   
      Mindray CL
 
  Relacje inwestorskie
 


 

....

TARCZYCA
FT3
FT4
T3
T4
TSH
Tyreoglobulina
anty-Tg
anty-TPO
rT3  
MARKERY NOWOTWOROWE
CA 125
CA 19-9
tPSA
fPSA
CEA
AFP
CA 15-3
CA 72-4
CYFRA 21-1
NSE
pepsynogen I  
pepsynogen II  
CA 50  
CA 242  
HE4  
SCCA  
ProGRP  
PŁCIOWE
β-HCG
LH
FSH
prolaktyna
estriol
progesteron
testosteron
estradiol
CUKRZYCA I CZYNNOŚĆ NADNERCZY
insulina
C-peptyd
DHEA-S
kortyzol
ACTH
KARDIOLOGICZNE
troponina I
mioglobina
CK-MB
BNP
METABOLICZNE
parathormon
kalcytonina
25-OH witamina D
ferrytyna
witamina B12
kwas foliowy
czynnik uwalniający kwas foliowy z erytrocytów  
przeciwciała przeciwko Treponema pallidum
CHOROBY ZAKAŹNE
SARS-CoV-2 IgG
SARS-CoV-2 IgM
HBsAg
anty-HBs
HBeAg  
anty-HBe  
anty-HBc
HIV
WŁÓKNIENIE WĄTROBY
laminina  
kwas hialuronowy  
N-końcowy peptyd prokolagenu typu III  
kolagen typu IV  
ZAPALNE
Prokalcytonina
NADCIŚNIENIE
aldosteron  
renina  

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.