Menu
   
      Prestige 24i/Biolis 24i Premium
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

 

Nr kat. Zestaw  Instr.
PRESTIGE 24i (36 tray)
4-438 PRESTIGE 24i LQ ALBUMIN
4-436 PRESTIGE 24i LQ TOTAL PROTEIN
II GENERACJA
4-442 PRESTIGE 24i URINE PROTEINS
II GENERACJA
4-445 PRESTIGE 24i LQ BIL TOTAL 
II GENERACJA
4-448

PRESTIGE 24i LQ BIL DIRECT  IV GENERACJA

B99-R0006 PRESTIGE 24i LQ BIL DIRECT VANADATE
4-404 PRESTIGE 24i LQ CHOL
4-479 PRESTIGE 24i HDL DIRECT
II GENERACJA
4-490 PRESTIGE 24i LDL DIRECT
II GENERACJA
4-401 PRESTIGE 24i LQ GLUCOSE
4-423 PRESTIGE 24i LQ GLUCOSE HEX
4-437 PRESTIGE 24i CREA ENZYMATIC
4-408 PRESTIGE 24i LQ UA II GENERACJA
4-406 PRESTIGE 24i LQ UREA II GENERACJA
4-453 PRESTIGE 24i LQ TG
4-426 PRESTIGE 24i LQ TG mono
4-478 PRESTIGE 24i ETHANOL
4-495 PRESTIGE 24i BILE ACIDS
4-466 PRESTIGE 24i LACTATE
4-416 PRESTIGE 24i LQ ALAT II GENERACJA
4-414 PRESTIGE 24i LQ ASAT II GENERACJA
4-455 PRESTIGE 24i LQ AMYLASE
4-476 PRESTIGE 24i LQ AMYLASE EPS
4-329 PRESTIGE 24i LIPASE (triton free)
4-439 PRESTIGE 24i LQ LDH
4-441 PRESTIGE 24i LQ HBDH
4-412 PRESTIGE 24i LQ ALP II GENERACJA
4-424 PRESTIGE 24i LQ GGT
4-420 PRESTIGE 24i LQ CK
4-427 PRESTIGE 24i LQ CK-MB
4-456 PRESTIGE 24i CHOLINESTERASE
III GENERACJA
4-443 PRESTIGE 24i LQ PHOSPHORUS
III GENERACJA
4-462 PRESTIGE 24i LQ MG II GENERACJA
4-447 PRESTIGE 24i LQ CALCIUM ARSENAZO II GENERACJA
4-458 PRESTIGE 24i LQ FERRUM 
II GENERACJA
4-440 PRESTIGE 24i dTIBC
4-494 PRESTIGE 24i UIBC II GENERACJA
4-330 PRESTIGE 24i Ig A
4-331 PRESTIGE 24i Ig G
4-332 PRESTIGE 24i Ig M
4-333 PRESTIGE 24i TRANSFERRIN
4-334 PRESTIGE 24i APOLIPOPROTEIN B  
4-335 PRESTIGE 24i COMPLEMENT C3
4-336 PRESTIGE 24i COMPLEMENT C4
4-337 PRESTIGE 24i HAPTOGLOBIN
4-338 PRESTIGE 24i CERULOPLASMIN
4-339 PRESTIGE 24i FIBRINOGEN
4-340 PRESTIGE 24i ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID
4-341 PRESTIGE 24i ALPHA 1-ANTITRYPSIN
4-480 PRESTIGE 24i CRP ULTRA
4-481 PRESTIGE 24i MYOGLOBIN
4-482 PRESTIGE 24i LIPOPROTEIN (a)
4-483 PRESTIGE 24i FERRITIN
4-484 PRESTIGE 24i TOTAL IgE
4-487 PRESTIGE 24i ALPHA 1-MICROGLOBULIN
4-488 PRESTIGE 24i RF
4-489 PRESTIGE 24i ASO
4-301 PRESTIGE 24i HbA1c DIRECT
 II GENERACJA
4-446* PRESTIGE 24i D-DIMER*
4-400 PRESTIGE 24i CYSTATIN C
4-444 PRESTIGE 24i MICROALBUMIN II GENERACJA
     

 * dostępne wkrótce
** odczynniki tylko do aparatu Biolis 24i Premium


 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.