Menu
   
      ACCENT M320
 
  Relacje inwestorskie
 


 

ACCENT M320 NOWOŚĆ

 • Wydajność do 320 testów fotometrycznych na godzinę i do 540 t/h z modułem ISE
 • Zamknięty system odczynnikowy z trzema otwartymi kanałami
 • 50 pozycji odczynnikowych i do 100 pozycji próbkowych w chłodzonym rotorze (2 -12°C)
 • Stacja mycia kuwet
 • Oznaczenie już od 100 μl mieszaniny reakcyjnej
 • Inteligentny system dozowania wyposażony w:
  • detektor skrzepu,
  • pomiar poziomu cieczy,
  • wstępne ogrzewanie odczynnika,
  • pomiar ilości odczynnika w butelce
  • pozioma i pionowa ochronna antykolizyjna sond dozujących

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.