Menu
   
      ACCENT S120
 
  Relacje inwestorskie
 


 

ACCENT S120 NOWOŚĆ


Dedykowany do najmniejszych laboratoriów.

 • Wydajność do 120 testów fotometrycznych na godzinę i do 400 t/h z modułem ISE
 • Zamknięty system odczynnikowy z trzema otwartymi kanałami
 • 40 pozycji odczynnikowych i do 80 pozycji próbkowych w chłodzonym rotorze (2 -12°C)
 • Oznaczenia wykonywane w kuwetach jednorazowych
 • System dozowania wyposażony w:
  • pomiar poziomu cieczy,
  • wstępne ogrzewanie odczynnika,
  • pomiar ilości odczynnika w butelce
  • pionowa ochronna antykolizyjna sondy dozującej

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.