Menu
   
      Hematologia
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

  • Gotowe do użycia zestawy odczynników
  • Niski koszt pojedynczego testu dzięki użyciu do analizy minimalnej objętości odczynników
  • Przyjazne i intuicyjne oprogramowanie w języku polskim
  • Regionalny serwis krajowy
  • MYTHIC 18 VET
 
 
  • Aparat 3-DIFF
  • Wydajność do 60 testów/ 1h
  • 18 parametrów hematologicznych
  • Automatyczny wskaźnik konsumpcji odczynników
  • Drukowanie wyników

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.