Menu
   
      Testy kasetkowe SARS CoV-2
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Parametr

Nr katalogowy            

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Cormay Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Kit              ID-R0004

Cormay Rapid SARS-CoV-2 IgG_IgM Ab

ID-R0003

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.