Menu
   
      Analityka Ogólna
 
  Relacje inwestorskie
 


 
 •  Uryxxon Relax
 

 

 

 • Wydajność 60 badań/godz.
 • Automatyczna kalibracja
 • 200 wyników z danymi pacjentów
 • Dotykowy wyświetlacz
 • Niezależne zasilanie
 • Wygodny i łatwy w obsłudze
 •  Uryxxon 500
 
 • Wydajność 400 badań/godz.
 • Pamięć: 500 wyników z danymi pacjentów
 • Zapisywanie wyników osadów
 
 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.