Menu
   
      Nasze adresy
 
  Relacje inwestorskie
 


 

ADRES SPÓŁKI (NIE DO KORESPONDENCJI)

PZ Cormay S.A.
05-092 Łomianki
ul. Wiosenna 22
tel. (22) 751 79 10
fax (22) 751 79 11

NIP: 1181872269
REGON: 140777556

e-mail: office@cormay.pl
 
ADRES KORESPONDENCYJNY
PZ Cormay S.A.
Ursynów Business Park
02-785 Warszawa
ul. Puławska 303
tel. (22) 751 79 10
fax (22) 751 79 11

e-mail: office@cormay.pl

 

ODDZIAŁ LUBLIN
20-150 Lublin
ul. Rapackiego 19A
tel. (81) 749 44 00
fax (81) 748 34 04

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Marynin 61a, 21-030 Motycz k/Lublina
tel. (81) 503 15 16
fax (81) 503 15 16 wew. 29

e-mail: office@cormay.pl


 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.