Menu
   
      Formularz reklamacji
 
  Relacje inwestorskie
 


 


 
FORMULARZ REKLAMACJI
W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza
(pola oznaczone * powinny być wypełnione)
NAZWA FIRMY:  *
ADRES: *

TEL/FAX: *
OSOBA ZGŁASZAJĄCA: *

STANOWISKO: *

EMAIL: *

   
GRUPA: *

NAZWA ZESTAWU: *

NR KATALOGOWY: *

NR SERII: *

DATA WAŻNOŚCI: *

ILOŚĆ REKLAMOWANA: *

DATA DOSTAWY: *

OPIS PROBLEMU: *

   PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.