Intensywny czas spotkań branżowych Zespołu Sprzedaży Krajowej

Od początku 2023 roku Zespół Sprzedaży Krajowej w Cormay Diagnostics aktywnie uczestniczy w spotkaniach i szkoleniach branżowych, podczas których nasi Przedstawiciele mają okazję zaprezentować nasze portfolio produktowe, spotkać się z Klientami oraz wymienić się doświadczeniami z innymi firmami z branży. Spotkania branżowe służą także edukacji i wymianie wiedzy między pracownikami ochrony zdrowia.

Poniżej przedstawiamy skrót tego co działo się w ostatnim czasie.

  • 30 stycznia we współpracy z firmą SNIBE w Warszawie odbyło się spotkanie, które zgromadziło wielu kluczowych przedstawicieli z branży medycznej. Swoją obecnością i wykładem zaszczyciła je profesor dr hab. n. med. Urszula Demkow, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przedmiotem wykładu były „Nowości w Diagnostyce Cukrzycy – Autoimmunologia i Genetyka”.

  • 9 lutego wzięliśmy udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) w Rzeszowie. Podczas spotkania mogliśmy wysłuchać wykładu dr n. med. Jolanty Mrochem-Kwarciak nt. markerów nowotworowych.

  • 16 -17 lutego na PTDL-u w Opalenicy odbyła się konferencja pt. „Diagnostyka toksykologiczna – wyzwania laboratoryjne, kliniczne i społeczne".

  • 14 kwietnia Zespół Sprzedaży Krajowej Cormay Diagnostics wziął udział w International Conference of Immunoassay (SnibeDay) w Warszawie.

  • 21 kwietnia na zebraniu naukowo-szkoleniowym PTDL w Katowicach mogliśmy wysłuchać wykładu mgr Anny Lipnickiej, pt. "Aktualne akty prawne obowiązujące w medycynie laboratoryjnej".


Serdecznie dziękujemy Pracownikom z Działu Sprzedaży Krajowej za godne reprezentowanie naszej firmy i życzymy powodzenia na następnych wydarzeniach.

  • A kolejne spotkanie Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, w którym bierzemy udział odbędzie się już 26-27 maja w Szklarskiej Porębie.

Kontakt

PZ Cormay S.A.

Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska