Data Nazwa Pobierz
2024-03-12 Myt-3D – nieprawidłowe wartości dla parametrów RDW, LY, MO i GR
2024-02-27 PHOSPHORUS - remetrykacja
2024-01-02 Odczynnik BILE ACIDS serie: xxx-5050 oraz xxx-5151 – wycofanie z rynku
2023-11-21 CREATININE - zmiana aplikacji na analizatorze Biolis 24i Premium
2023-09-05 CORMAY HbA1c DIRECT CALIBRATORS - wyznaczenie nowej wartości kalibratora
2023-05-19 CCORMAY HbA1c DIRECT CONTROLS - przeniesienie analizatorów ACCENT S120, ACCENT MC240 i ACCENT M320 do grupy aparatów o niższych wartościach kontroli
2023-03-29 GLUCOSE STANDARD 100 - wyznaczenie nowego miana wzorca
2023-03-29 URIC ACID STANDARD 5 - wyznaczenie nowego miana wzorca
2023-03-29 CHOLINESTERASE - remetrykacja
2023-03-29 FERRUM - remetrykacja
2023-03-29 GLUCOSE - remetrykacja
2023-03-29 UA - remetrykacja

Kontakt

PZ Cormay S.A.

Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska