Data Nazwa Pobierz
2024-07-10 Ujednolicenie liniowości odczynnika CALCIUM ARSENAZO
2024-07-09 Wdrożenie nowych opakowań o pojemności 500 mL
2024-06-18 Aktualizacja formularza karty wartości wyznaczonych dla CORMAY SERUM HN w związku z usunięciem parametru UIBC
2024-06-10 Aktualizacja oprogramowania analizatora MYTHIC 60
2024-06-05 Aktualizacja klasyfikacji transportowej – płyny myjące
2024-05-22 Mythic 18-22 FLUSH-CLEANER i Mythic 18 Cyanide free Lytic solution – wdrożenie nowych opakowań bezpośrednich
2024-05-15 AMYLASE EPS – remetrykacja
2024-04-29 CORMAY FERRITIN CALIBRATORS – zmiana okresu używania
2024-02-16 Zmiana zastosowania odczynników z linii Prestige 24i
2024-01-08 MYTHIC 18 VET – aktualizacja oprogramowania
2023-12-15 KALIBRATORY I KONTROLE – aktualizacja informacji dostarczanych z wyrobem
2023-11-21 CRP ULTRA - zmiana aplikacji na analizatorze ACCENT-200 oraz ACCENT-200 II GEN
2023-10-30 ALP, AMYLASE, BID DIRECT, BIL TOTAL, CHOLINESTERASE, RF, UA, UIBC, UREA - zmiana klasyfikacji i oznakowania
2023-09-21 Zmiana daty ważności
2023-09-20 Testy aglutynacyjne - zmiana klasyfikacji i oznakowania
2023-09-05 HbA1c DIRECT - optymalizacja aplikacji oraz aktualizacja kart wartości wyznaczonych dla kontroli i kalibratorów
2023-07-04 TOTAL PROTEIN- zmiana klasyfikacji i znakowania
2023-06-21 HDL DIRECT I LDL DIRECT - zmiana klasyfikacji i znakowania
2023-06-14 CHOL, CHOLESTEROL STANDARD 200/ 3-STANDARD, GLUCOSE, CRP-ULTRA - Zmiana klasyfikacji oraz oznakowania
2023-05-12 Myt-CAL i Myt-CAL VET - zmiana klasyfikacji i znakowania
2023-05-08 Myt-5D VET - zmiana klasyfikacji i znakowania
2023-05-08 Myt-5D - zmiana klasyfikacji i znakowania
2023-05-08 Myt-5D VET - zmiana koloru nakrętek
2023-04-12 Wdrożenie zmiennej wartości stężeń wzorców wodnych
2023-04-11 HAEM 12 CONTROL H - zmiana koloru nakrętek
2023-04-11 Myt-3D i Myt-3D VET - zmiana koloru nakrętek
2023-04-11 Myt-3D i Myt-3D VET - aktualizacja wyglądu etykiet
2022-12-29 HAEM 8 CZASOWA ZMIANA KOLORU NAKRETEK

Kontakt

PZ Cormay S.A.

Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska