Menu
   
      AKTUALNOŚCI
 
  Relacje inwestorskie
 


 
 
 

  


Odkrywając prawdę ukrytą w kropli, ratujemy zdrowie
i podnosimy jakość życia milionów ludzi na świecie. Odsłaniamy przeszłość i przyszłość. Pomagamy zrozumieć to, co znane i poznać to, co pozostaje tajemnicą.

Jesteśmy innowacyjni. Jesteśmy konkurencyjni. Jesteśmy odpowiedzialni.

Chronimy życie,
KTÓRE JEST SKARBEM

 

 

 
   

Visit us
at MEDICA 2015
16-19 November 2015, Dusseldorf
Hall 02 / A05 & A07

 

   

"Postępy w hematologii" część II.
warsztaty  - 03.10.2015 r.


50% rabatu dla klientów Cormay
zapraszamy do zapisów

   
  14 go sierpnia br. Zarząd  PZ Cormay SA podpisał umowę o współpracy dystrybucyjnej z firmą Snibe – specjalistą w dziedzinie immunologii działającym na rynku światowym.
Umowa ma na celu rozwój oferty na rynku polskim o aparaty i odczynniki z dziedziny immunochemii, które trafią na nasz rynek jeszcze w tym roku.
   
   Końcem lipca br. PZ Cormay SA wzięła udział  w międzynarodowej konferencji AACC organizowanych w Atlancie (USA).
Firma zaprezentowała bieżąca ofertę handlową oraz nowości produktowe, które oczekiwane są na międzynarodowym rynku IVD.
   
11 czerwca 2015
Firma PZ Cormay S.A. wzięła udział w 3rd Global Life Science Conference in Warsaw, na którym Prezes Janusz Płocica przedstawił kierunki rozwoju firmy.
   
Twoje Laboratorium 01(31)/ Wiosna 2015
   
   
   
   
   

 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.