Menu
   
      AKTUALNOŚCI
 
  Relacje inwestorskie
 


 
 
 

  


Odkrywając prawdę ukrytą w kropli, ratujemy zdrowie
i podnosimy jakość życia milionów ludzi na świecie. Odsłaniamy przeszłość i przyszłość. Pomagamy zrozumieć to, co znane i poznać to, co pozostaje tajemnicą.

Jesteśmy innowacyjni. Jesteśmy konkurencyjni. Jesteśmy odpowiedzialni.

Chronimy życie,
KTÓRE JEST SKARBEM

 

 

   
Zapraszamy na AACC,
28-30.07.2015, Atlanta
Stanowisko nr 1459
   
11 czerwca 2015
Firma PZ Cormay S.A. wzięła udział w 3rd Global Life Science Conference in Warsaw, na którym Prezes Janusz Płocica przedstawił kierunki rozwoju firmy.
   
Twoje Laboratorium 01(31)/ Wiosna 2015
   
EQUISSE by Cormay-  innowacyjny analizator biochemiczny
Nagrodzony Innovation and Research Award 2014

Aparat, który już dziś spełnia przyszłe wymagania diagnostyki in vitro - to najbardziej trafny opis nowego analizatora biochemicznego firmy Cormay.

więcej informacji
   

2014-11-25

W Podstrefie Lublin rusza budowa nowe fabryki PZ Cormay S.A.
Odczynniki diagnostyczne wykorzystywane w chemii klinicznej i hematologii oraz aparatura medyczna, w tym m.in. innowacyjny analizator krwi o nazwie BlueBox będą produkowane w nowej fabryce PZ Cormay S.A.

więcej informacji

   
   

Mythic TS - Aparat do barwienia rozmazów hematologicznych

Proponujemy  Państwu  wystandaryzowane i powtarzalne barwienie w szwajcarskim wydaniu.

więcej informacji

   

URI TEX  - analiza moczu w Twoim laboratorium
                  

Proponujemy  Państwu kompletny system do analizy moczu skrojony na potrzeby Twojego laboratorium.

Dostępny także w wersji VET.

więcej informacji

   
   
   
   
   

 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 31 861 977, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 31 861 977, 00 PLN.